Diğer Kat, Mahal ve Yüzeylerden Metraj Getirmek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Mahal Listesi ve Mahal Metrajları >

Diğer Kat, Mahal ve Yüzeylerden Metraj Getirmek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bu özellik diğer iş/kat/mahal/yüzey'lerde bulunan metrajlı bir pozu, tüm metrajıyla getirmek (kopyalamak) için kullanılır.

 Pozun kopyalanabilmesi için bulunulan yerde olmaması gerekir.

 Bu işlem sonunda, diğer iş/kat/mahal/yüzey'lerde bulunup burada henüz bulunmayan metrajı yapılmış pozlar, tüm metraj bilgileriyle gelirler.

 _Bullet Düzen>Getir (Diğer Metrajlardan) yazısını tıklatın.

 _Bullet Metrajıyla getirilecek poz bu iş'te değilse clip0059 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Gelen pencereden iş dosyanızı seçin.

 _Bullet Listedeki pozlardan getireceklerinizi seçin.

 _Bullet Pozlarla birlikte metraj cetvellerinin de gelmesini istiyorsanız clip0442 kutusunun işaretli olması gerektiğini unutmayın.

 _Bullet clip0060 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Burada olan pozlarınız varsa bir uyarı penceresi ile karşılaşırsınız.

 _Bullet Önerilen işlemleri yapıp işlemi tamamlayın.

Geri Dön