Mahal Metrajlarını YM Cetveli'ne Göndermek (Sadece Mahal Metrajı ile miktar girilen dosyalarda)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Mahal Listesi ve Mahal Metrajları >

Mahal Metrajlarını YM Cetveli'ne Göndermek (Sadece Mahal Metrajı ile miktar girilen dosyalarda)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Mahal listesine bağlı mahal metrajları ile miktar hesaplamak üzere açılmış ve çalışılmış iş dosyalarında ayrıca iş grubu tanımlamaları yapılamaz. Çünkü iş grupları Yaklaşık Maliyete Gönder'me işlemi sırasında kullanıcının belirleyeceği Kat/Mahal/Yüzey seçeneklerine uygun olarak kendiliğinden oluşur.

 Yapılmış metrajlar Yaklaşık Maliyete Gönder düğmesi ile gönderilirken aynı zamanda iş grupları da oluşur.

 clip0727

 Düzey Seçiniz bölümündeki seçime göre iş gruplarının nasıl oluşacağı örnek olarak sol bölümde gösterilir.

 Düzey olarak;

 Kat seçilirse sadece katlardan oluşan iş grupları oluşur. Bir katın kendisinde yapılmış metrajlar ile ona bağlı mahal ve yüzeylerde yapılmış metrajlara ait pozlar toplanarak Kat_Adı iş grubuna bağlanırlar.

 Mahal seçilirse katlar ana grup olmak üzere mahallerden oluşan iş grupları oluşur. Bir katın kendisi metraj yapılmak üzere girişe açılmışsa o kat ismine Özel sözcüğü eklenerek ana grup altındaki ilk iş grubu sırasına (Katın_Adı Özel) adıyla yerleşen bir iş grubu oluşur ve bu kat'ta yapılmış metrajlara ait pozlar toplanarak bu gruba bağlanırlar. Ayrıca her bir mahal ve ona bağlı yüzeylerde yapılmış metrajlara ait pozlar toplanarak Mahal_Adı iş grubuna bağlanırlar.

 Yüzey seçilirse katlar ve mahaller ana grup olmak üzere yüzeylerden oluşan iş grupları oluşur. Bir katın ve/veya mahalin kendisi metraj yapılmak üzere girişe açılmışsa o kat ve/veya mahal ismine Özel sözcüğü eklenerek ana gruplar altındaki ilk iş grubu sırasına (Katın_Adı Özel) ve/veya (Mahalin_Adı Özel) adıyla yerleşen bir iş grubu oluşur ve bu kat'ta ve/veya mahal'de yapılmış metrajlara ait pozlar toplanarak bu iş gruplarına bağlanırlar. Ayrıca her bir yüzeyde yapılmış metrajlara ait pozlar toplanarak Yüzey_Adı iş grubuna bağlanırlar.

Geri Dön