Eşleşme Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Mahal Listesi ve Mahal Metrajları >

Eşleşme Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Yaklaşık Maliyete Gönder düğmesi ile yapılmış metrajlar gönderilebilir. Ancak gönderme işleminin yapılabilmesi için tüm metraj pozlarının hangi iş grubuna gönderileceği belirlenmiş olmalıdır. Zaten program, aktarılacağı iş grubunun henüz tanımlanmadığı bir poz bulursa önce Eşleştirme Listesi penceresini açar.

 Eşleştirmenin bir kez yapılması yeterlidir. Buna rağmen devam edilirse Bazı pozların aktarılacağı iş grubu belirlenmemiş adıyla bir liste gösterir.

 Hangi pozların hangi iş grubuna aktarılacağı Eşleşme penceresinde belirlenir. Burada yer alan iş grupları ile pozlar sürükle bırak yapılarak eşleştirilir. Tüm metraj pozları sağ tarafta ve bulundukları ana kitaba göre gruplandırılarak listelenirler. Bir kitap (fasikül) başlığı bir iş grubu ile eşleştirildiğinde altındaki pozlar da aynı iş grubuyla eşleşmiş olur.

  clip0144

 Örnek olarak; sol penceredeki KUVVETLİ AKIM TESİSATI'nı tıklatıp sürükleyerek sağdaki Kuvvetli Akım yazısının üstüne bırakırsak, kuvvetli akım fasikülüne ait olan tüm pozlar KUVVETLİ AKIM TESİSATI iş grubu ile eşleşmiş olur.

 Pozları gruplayarak yaklaşık maliyete gönderme işleminin kullanıcının isteğine bağlı olarak daha esnek yapılabilmesi de mümkündür. Eşleşme listesine getirilecek pozların hangi metrajlardan ve hangi katlardan getirileceğini kullanıcı belirleyebilir.

 Eşleşme Listesi penceresindeki clip0378 düğmesi bu iş içindir. Açılan pencerede mahal listesi penceresinde tanımlanmış katlar ile dört tip metraj, işaretleriyle oynayarak seçim yapılmak üzere hazırdır.

 clip0394

 Burada seçim yapılıp Uygula denilerek, yaklaşık maliyete gönderilmek üzere eşleşme listesine gelecek pozlar, kullanıcı isteğine göre süzülerek oluşturulabilir. Böylece her bir katı ayrı ayrı veya gruplayarak, her bir metraj türünü ayrı ayrı veya gruplayarak süzülen pozları eşleşme listesine getirmek ve dolayısıyla yaklaşık maliyette farklı iş gruplarına gönderebilmek mümkündür.

Geri Dön