Mahal Metrajlarını Yaklaşık Maliyete Göndermek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Mahal Listesi ve Mahal Metrajları >

Mahal Metrajlarını Yaklaşık Maliyete Göndermek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Yaklaşık Maliyete Gönder düğmesi ile yapılmış metrajlar gönderilebilir. Ancak gönderme işleminin doğru yapılabilmesi için tüm metraj pozlarının hangi iş grubuna gönderileceği belirlenmiş olmalıdır. Zaten program, aktarılacağı iş grubunun henüz tanımlanmadığı bir poz bulursa önce Eşleştirme Listesi penceresini açar.

 Eşleştirmenin bir kez yapılması yeterlidir. Buna rağmen devam edilirse Bazı pozların aktarılacağı iş grubu belirlenmemiş adıyla bir liste gösterir.

 Pozların miktarları ile belirtildiği listede hangi iş grubuna aktarılacağı da görünür. Bu listenin tümü veya sadece seçilenler yaklaşık maliyete gönderilebilir.

 Listelenen pozların birim fiyat ve tutarları ile genel toplamı da bilgi amacıyla görüntülenmiştir.

 Pozun miktarının nerelerden geldiğini görmek için o poz üstündeyken Ayrıntı düğmesi tıklatılarak gelinen pencereden yararlanılır.

 clip0423

 Bulunduğu Yer sütununda eksik veya yanlış bilgiler olduğunu görürseniz Mahal Listesi ve Mahal Metrajları penceresi olan ilk pencerede Düzen>Pozların Ayrıntılarındaki Açıklamaları Yenile yapmalısınız.

 

 Not-1: Yaklaşık maliyete gönderme işlemi orada elle girilmiş poz miktarlarını sıfırlar. Ayrıca her defasında daha önce buradan (mahal metrajlarından) gönderilmiş miktarları yeniler. Programın Metrajlar menüsünde yapılıp gönderilmiş (imalat) metraj miktarlarında ise bir değişiklik yapmaz.

 Örnek olarak bir poz için bir iş grubuna buradan (mahal metrajlarından) 100 birim, İmalat Metrajları menüsünden ise aynı poz için aynı iş grubuna 75 birim gönderilmiş olsun. Bu durumda yaklaşık maliyet cetvelinde çalışılan iş grubunda kullanılan bu poz için görünen miktar bu iki metrajdan gönderilen miktarların toplamıdır, yani (100+75) 175 birimdir.

Geri Dön