Metraj Yapılmamış (boş) Yüzeyleri Görmek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Mahal Listesi ve Mahal Metrajları >

Metraj Yapılmamış (boş) Yüzeyleri Görmek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Büyük içerikli dosyaların mahal listelerinde çalışırken henüz hangi yüzeylerde metraj yapılmadığının kolayca görülebilmesi istenir. Kullanıcıya kolaylık sağlamak için böyle yüzeylerin renklendirilerek görüntülenmesi mümkündür.

 _Bullet Düzen>Boş Yüzeyleri Renklendir'i seçin.

 _Bullet İşlem tamamlandığında gerekiyorsa Düzen>Ağaç Yapısını>Genişlet'i seçin.

 _Bullet Metraj yapılmak üzere henüz bir poz eklenmemiş yüzeylerin kırmızı ile belirtildiğini gözleyin.

 clip0707

Geri Dön