Bir Pozu Başka Bir Poz ile Seçililerde Değiştirme

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Mahal Listesi ve Mahal Metrajları >

Bir Pozu Başka Bir Poz ile Seçililerde Değiştirme

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 _Bullet Mahal Listesi ve Metrajları penceresinde metraj yapılmış bir pozu başka bir pozu sadece seçilen (istenilen) yerlerde değiştirmek için Düzen>Bir Pozu Başka Bir Poz ile Seçililerde Değiştirme seçeneğini kullanın.

 _Bullet Değiştirilecek yerleri işaretleyin ve İleri ile sonraki pencereye ulaşın.

 _Bullet Poz Seç ile mevcut pozun yerini almasını istediğiniz yeni pozu seçin.

 _Bullet Yeni pozun önceden bazı yerlerde kullanılmış olması sorun yaratacağı için işaretlenen yerde mevcut olup olmadığı kontrol edilir ve kullanıcı örnek resimde olduğu gibi uyarılır. Kısaca yeni seçilen pozun önceden kullanıldığı yerlerde değiştirilememesi gerektiği açıktır.

 clip0740

 _Bullet Uygula ile işlemi tamamlayın.