Tablo Görünümlü Mahal Listesi ve İmalat Miktarları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Mahal Listesi ve Mahal Metrajları >

Tablo Görünümlü Mahal Listesi ve İmalat Miktarları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Tüm mahal listesi ile imalat, demir, profil ve tesisat olmak üzere yapılmış mahal metrajları istenirse tek tabloda gösterilebilir.

 clip0540 düğmesi ile gelinen bu pencerede mahallere göre süzerek tablo oluşturmak mümkündür.

 clip0545

 Görüldüğü gibi solda üstten aşağıya doğru mahaller sıralanırken yüzeyler ve metraj yapılan pozlar soldan sağa sıralanmışlardır.

 Miktarların yazıldığı hücrelerin üzerinde çift tıklatıp (veya Düzelt düğmesi ile) metraj cetvelini açmak, değişiklik ve düzeltme yapmak mümkündür. Hücredeki miktarın oluştuğu metraj hangi tür metrajdan oluşmuşsa (İmalat, demir, profil veya tesisat metrajı) o tür metraj cetveli açılır.

 Bir hücre üstüne gelindiğinde metraj türünü gösteren hücrenin rengi kiremit rengi oluyorsa bu miktar birden çok metraj türünden oluşuyor demektir.

  clip0549

 Bu durumda önce çalışılacak metraj türü seçilip sonra Düzelt düğmesi tıklanmalıdır.

 Tablo görünümünde çalışırken herhangi bir mahale/yüzeye/poza ait hücreye tıklandığında pencerenin üzerinde Ekle düğmesi görünürse buraya tablodan çıkmadan metraj eklenebilir demektir.

 clip0677

 Eklenecek metraj türünü seçip Ekle düğmesinden yararlanılır.

 

 _Bullet Mahal Listesini Yazdırmak