Özel Düzenlemiş Formda (şekilde) Aktarmasız Analiz Yazdırmak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Analizleri > Aktarmasız Analizler >

Özel Düzenlemiş Formda (şekilde) Aktarmasız Analiz Yazdırmak

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bilindiği gibi program, yazdırma işlemini yaparken önceden tanımlanmış formları kullanır. Ancak kullanıcıya kolay ulaşabileceği bir esneklik sağlamak için bazı pencerelerde Yazdır (Şablondan) seçeneği vardır.

 Aktarmasız Analizler penceresinde Düzen>Yazdır (Şablondan) yazısı altında bulunan 4 farklı yazdırma seçeneği, kullanıcının Şablonlarım menüsünde düzenleyeceği formları esas alarak çalışır.

Geri Dön