Lisans ve Koşullar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

Lisans ve Koşullar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

KOŞULLAR:

1.Kullanıcıya verilen Yazılım Lisans Kartı, OSKA Bilgisayar Sistemleri Yazılım, Donanım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Kısaca OSKA denecektir) tarafından üretilen ve bu kartta belirtilen yazılımın kullanım hakkını verir. Yazılım ve ekindeki her türlü dokümanın telif hakları Oska'ya ait olup, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri yasası ile koruma altına alınmıştır.

2.Yazılımın kullanım hakkı, Yazılım Lisans Kartı'ndaki kişiliğe ait olup başkasına devredilemez.

3.Yazılımın kurulum veya güncellenmesi ile elde edilen poz, birim fiyat, yapım şartı, endeks vb. gibi içerikler ürüne ait dokümanlarda belirtilen amaçlar dışında kullanılamaz. Yazılımın ürün açıklamalarında belirtilen amaçlar dışında kullanılması adil kullanım hakkının ihlalidir. Adil kullanım hakkı, uygulamada rastlanabilecek bir yaklaşık maliyet ve hakediş dosyasının en fazla değerleriyle sınırlıdır.

4.OSKA, kullanıcı hatası, sistem arızası, virüs etkisi vb. nedenle girilen bilgilerin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.

5.Güncel Sürüm Kullanım Hakkı” Yazılım Lisans Kartı'nda belirtilen tarihe kadar ücretsiz olup bu tarihten sonra her bir yıl ayrı olmak üzere ücreti karşılığı verilir. Bu ücret programın o günkü satış fiyatının %50'sini geçemez.

6.Oska, yazılıma ait yeni bir sürüm hazırladığında bunu internet sitesinde belirtir. Yeni (son) sürüm kullanıma sunulduğu tarihte kullanıcının bu sürüme geçmesi zorunludur. Bu tarihten itibaren, Oska’nın önceki sürümlere ait destek yükümlülükleri de ortadan kalkmış olur.

7.Güncel sürümler, değişiklikleri içeren dosyaların kullanıcı tarafından internet üzerinden alınması ile edinilir. Kullanıcı, değişiklikleri içeren güncel sürümleri ücreti karşılığı CD ve diğer materyal şeklinde de isteyebilir.

8.OSKA, programın doğru ya da yanlış kullanılmasının oluşturacağı kazanç ve kayıplardan, yasalara aykırı olarak kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

9.Hiçbir BAYİ veya OSKA temsilcisi tarafından bu sözleşme dışında verilen bilgi ve öneriler garanti oluşturmaz ve bu sözleşmedeki garanti kapsamını genişletmez.

10.Taahhüt edilen ödemeler yerine getirilmezse, ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın, lisans hakkı geçersiz olur ve yapılmış ödemeler o güne kadar olan kullanıma sayılır.

11.Anlaşmazlık halinde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.