Mukayeseli Keşif İcmali

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Mukayeseli Keşif > Mukayeseli Keşif İşlemleri (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde) >

Mukayeseli Keşif İcmali

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Önceki sekmede mukayese (2. keşif) bilgileri girilmişse icmal hazırlanmaya hazırdır.

 _Bullet Yeniden Hesapla düğmesi ile toplamları yenileyin.

 _Bullet Yazdır düğmesi tıklatılarak özet bilgiler, artış-azalış oranları, ... alınabilir.

 _Bullet clip0386 düğmesi ile özet bilgileri gözleyin. Birden çok ana grubu olan işlerde Mukayese Özeti, sadece bulunulan ana gruba ait bilgileri verir.

 İmzalayanların isimleri Metin Belgeleri>Antet ve İmzalar'da clip0695 seçeneği işaretlenerek düzenlenmelidir.

 

 Not: İş artışı oluru alındıktan sonra bile işin (ilk) sözleşme bedelini değiştirmeyiniz. Çünkü revize birim fiyat, gecikme cezası, ... gibi birçok hesaplama işin sözleşme bedeline göre yapılmaktadır.