Revize İş Programının Hazırlanması

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > İş Programı > İş Programının Hazırlanması >

Revize İş Programının Hazırlanması

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Ana menüden Hakediş İşlemleri>Revize İş Programı seçeneği tıklatılarak gelinen pencereye ilk kez giriliyorsa açılacak revize iş programının özet bilgilerinin gösterildiği bir pencere açılır. Bu bilgiler eksiksiz doldurularak ilerlenmelidir.

 İş kalemlerine ait bilgiler bir önceki iş programından aynen alınır, ek olarak sözleşmedeki iş miktarları penceresindeki iş artışı dâhil (2. keşif) sütunundaki miktarlarla yenilenirler.

 İstenilirse birden çok sayıda revize iş programı düzenlenebileceği gibi oluşturulmuş revize iş programları silinebilir. Bunun için pencerenin sağında bulunan açılır-kapanır menüden Ayarlar penceresi seçilerek clip0758 ve clip0784 düğmeleri kullanılır.

 Diğer tüm işlemler İş Programının Hazırlanması bölümünde anlatılanlar gibidir.