İş Programının Özet Bilgileri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > İş Programı > İş Programının Hazırlanması >

İş Programının Özet Bilgileri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Ana menüden Hakediş İşlemleri>İş Programı seçeneği tıklatılarak gelinen pencereye ilk kez giriliyorsa açılacak iş programının özet bilgilerinin gösterildiği bir pencere açılır.

 _Bullet İşin sözleşme bilgilerinden alınan bilgileri gözleyin.

 _Bullet Girişe açık olan bilgiler elle de girilebilir. Ancak burada girilen veya değiştirilen bilgilerin sadece iş programında kullanıldığını, İşin Sözleşmedeki Bilgileri penceresindeki bilgileri değiştirmeyeceğini unutmayınız.

 _Bullet Varsa fen noktasından çalışılamayan tarihleri girin. Bu tarihler, iş programı düzenlenirken imalat yapılamayan günler olarak kabul edilirler.

 _Bullet Uygula ile devam edilirse bir bekleme süresinden sonra iş programı ekranına ulaşılır.

 Bu pencereye İş Programı penceresindeki açılır-kapanır menüden İş Programının Özet Bilgileri ile de ulaşılabilir.

 clip0622

 _Bullet İş Programının Özet Bilgileri'ni gözleyin, gerekirse Düzenle ile yeniden düzenleyin.

 clip0613

 Yeniden Getir ile bilgiler, İşin Sözleşme Bilgileri'nden yenilenebilir. Girişe açık olan bilgiler elle de girilebilir. Ancak burada girilen veya değiştirilen bilgilerin sadece iş programında kullanıldığını, İşin Sözleşmedeki Bilgileri penceresindeki bilgileri değiştirmeyeceğini unutmayınız.

 Geri Dön