İş Kalemleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > İş Programı >

İş Kalemleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 İş Programı'nda bulunan İş Kalemleri/İş Grupları sekmesinde imalatlara ait bilgiler listelenmiştir.

 Anlaşılacağı gibi iş kalemlerine ait bilgiler sözleşmedeki iş miktarları penceresinden aynen alınmıştır. İş programı bir kez oluşturulduktan sonra Sözleşmedeki İş Miktarları'nda yapılan değişiklikler buraya (iş programına) kendiliğinden yansımaz. Sözleşmedeki İş Miktarları'nda yapılan değişikliklerin buraya yansıması istenildiğinde Düzen>İş Kalemlerini Yeniden Getir seçeneği kullanılmalıdır.

 Çubuk Diyagram penceresinde fare ile yapılan tarih ayarlamaları burada Düzen menüsündeki olanaklar yardımıyla da yapılabilir. Ancak çok parçalı (kesintili) imalatlara ait tarih değişiklikleri sadece çubukları kullanarak (Çubuk Diyagram sekmesinde) yapılabilir.

 clip0618

 Seçili iş kalemlerine uygulanabilecek tarih işlemleri şunlardır:

 -Başlangıç Tarihi Uygula: Verilen tarihi başlangıç tarihine uygularken süreyi ekleyip bitiş tarihini bulur.

 -Bitiş Tarihi Uygula: Verilen tarihi bitiş tarihine uygularken süreyi çıkartarak başlangıç tarihini bulur.

 -Başlangıç ve Bitiş Tarihi Uygula: Verilen tarihleri uygularken süreyi iki tarihin farkından bulur.

 -İş Süresi Uygula (Başlangıç Tarihine Göre): Başlangıç tarihini sabit tutup verilen süreyi ekleyerek bitiş tarihini bulur.

 -İş Süresi Uygula (Bitiş Tarihine Göre): Bitiş tarihini sabit tutup verilen süreyi çıkartarak başlangıç tarihini bulur.

 Bir iş kalemi üzerinde iken clip0638 ile başlangıç ve bitiş tarihleri düzenlenebilir.

 Birden çok çubuk içeren iş kalemlerinin tarih bilgilerinin, birden çok sayıda başlangıç ve bitiş tarihi içerdikleri için, yukarıda anlatılan tarih ve süre uygulama işlemi uygulansa bile, değişmediğine dikkat ediniz.

 Bu pencerede ayrıca başlangıç ve bitiş tarihleri ile süre de gösterilmektedir. Birden fazla sayıda çubuk içeren kesintili imalatlar için buradaki başlangıç tarihi ilk çubuğun başlangıcı, bitiş tarihi ise son çubuğun bitiş tarihidir. Süre ise gerçek sürelerin toplamıdır, dolayısıyla kesintili işlerde iki tarih arasındaki gün farkının işin süresinden fazla olacağına dikkat ediniz.

 clip0619

 İş Kaleminin Programı sekmesinde imalatın ayrıntısı vardır. Kesintili imalatlarda burada birden fazla sayıda satır olacağına dikkate edilmelidir.

 clip0620

 Aylık Dağılımı sekmesinde ise çubuk/çubukların aylara düşen miktar ve parasal tutarları listelenmektedir.

 clip0621

 

 Not: Çok parçalı (kesintili) imalatlara ait tarih değişiklikleri sadece çubukları kullanarak (Çubuk Diyagram sekmesinde) yapılabilir.