İş Programının Hazırlanması

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > İş Programı >

İş Programının Hazırlanması

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Ana menüden Hakediş İşlemleri>İş Programı seçeneği tıklatılarak gelinen pencereye ilk kez giriliyorsa açılacak iş programının özet bilgilerinin gösterildiği bir pencere açılır. Bu bilgiler eksiksiz doldurularak ilerlenmelidir.

 Oluşan İş Programı penceresinin solunda iş grupları, sağ bölümde ise bulunulan iş grubuna ait her bir iş kaleminin birer günlük çubuklarla belirtildiği diyagram bölümü vardır.

 clip0614

 İş kalemlerine ait bilgiler sözleşmedeki iş miktarları penceresinden aynen alınmıştır.

 Görüldüğü gibi bütün işler işe başlama tarihinde konumlanıp kullanıcının bilgi girmesini beklemektedir. Yapılması gereken her bir iş kaleminin başlangıç ve bitiş tarihini girmektir. Bu işlem iki türlü yapılabilir:

 Birinci yöntem, iş kalemine ait çubuğun fare ile şekillendirilmesidir. Çubuğun sağ kenarı (bitiş tarihi) tıklatılıp sürüklenerek istenen tarihe getirilebilir. Çubuğun sol kenarı (başlangıç tarihi) tıklatılıp sürüklenerek istenen tarihe getirilebilir. Çubuk fare ile tutulup blok olarak sürüklenebilir.

 İkinci yöntem, İş Kalemleri sekmesine ulaşıp Düzen'deki seçenekleri kullanmaktır.

 Bazen zorunlu nedenlerle işler kesintili olarak yapılmaktadır. Bu durum için +Yeni Oluştur özelliği kullanılır.

 _Bullet İkinci imalat günlerini fare ile işaretleyin.

 clip0615

 _Bullet +Yeni Oluştur düğmesini tıklatın.

 clip0616

 _Bullet Seçtiğiniz günlere oturan çubuğu gözleyin.

 _Bullet İmalatın çubuğu üzerinde tıklatılırsa ona ait iş programı bilgileri pencere altında görüntülenir.

 clip0617

 _Bullet Görüntülenen imalata ait başlangıç ve bitiş tarihi bilgileri, burada değiştirilebilir.

 _Bullet İş Programının Özet Bilgileri penceresine çalışılamayan günleri belirten tarihler girilmişse bu hücreler tabloda kırmızı olarak belirtilirler.

 clip0628

 _Bullet Çubukların düzenlenmesi bittiğinde clip0634 ile hesaplar tazelenir.

 

 Not: ATGB olup sadece iş grupları yüzdesi ile çalışılan dosyalarda yukarıdaki anlatımlardaki iş kalemleri yerine iş grupları ifadesi konulmalıdır.

 

 _Bullet İş Programının Özet Bilgileri        

 _Bullet İmzalayanların Düzenlenmesi

 _Bullet Aylara Göre Dağılım

 _Bullet İş Programının Yazdırılması

 _Bullet Revize İş Programının Hazırlanması