Mukayeseli Keşif İşlemleri (ATGB-İş Grupları Yüzde Olarak Girilmiş)

 

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Mukayeseli Keşif >

Mukayeseli Keşif İşlemleri (ATGB-İş Grupları Yüzde Olarak Girilmiş)

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Artan-Azalan ve Çıkarılan İmalatların Fiyatlarının Belirlenmesi ve Hakedişe Konulması adlı makaleyi okuyunuz

 _Bullet Mukayeseli Keşif (%10 İş Artışı) penceresine gelin.

 _Bullet İlk girişte kendiliğinden gelen, sonraki girişlerde Düzen>Öngörülen İndirimin Belirlenmesi yazısı tıklanarak ulaşılan pencerede gerekli bilgileri girin.

 clip0557

 _Bullet Buradaki Sözleşme Bedeli değeri İşin Sözleşme Bilgileri'nden alınır. İşin Yaklaşık Maliyeti ise burada girilmelidir. Bu bilgilerden işin varsayılan tenzilatı (öngörülen indirim) hesaplanmaktadır.

 _Bullet Bu pencereye girilip Uygula ile çıkıldığında tim iş kalemlerinin birim fiyatları ait oldukları kitaplardan yenilenirler.

 clip0558

 Örnekte; sözleşme bedeli 250.000 TL, yaklaşık maliyeti 280.000 TL olan bir işin varsayılan tenzilatı [=100*(280.000-250.000)/280.000] yüzde 10,7143 olarak hesaplanır.

 _Bullet Yıl bilgisi ise mukayeseye girecek kurum pozlarının birim fiyatlarının yılını belirlemek için kullanılır.

 _Bullet Mukayeseye girecek pozlar için Düzen>Poz Ekle özelliğini kullanın.

 _Bullet Artan imalat pozlarını işaretleyip Düzen>Seçili Pozları Artan Olarak Belirle yazısını tıklatın.

 _Bullet Azalan veya vazgeçilen imalat pozlarını işaretleyip Düzen>Seçili Pozları Eksilen Olarak Belirle yazısını tıklatın.

 _Bullet Düzen>Ana Kitaplardan Yenile işlemi tüm iş gruplarındaki pozlara uygulanır.

 _Bullet Düzen>Fiyatları İşin Birim Fiyatlarından Yenile işlemi tüm iş gruplarındaki pozlara uygulanır.

 _Bullet İleri ile Artan İmalatlar penceresine ulaşın.

 _Bullet Girişleriniz bittiğinde hesaplamaların mukayeseli icmaline yansıması için clip0801 düğmesini tıklatın.

 

 _Bullet Yeni Giren Pozlar ve Fiyat Oluru

 

 Not: Artma veya azalma yapılan iş grubunun toplamının icmale yansıması için son pencere olan %10 İş Artış İcmali penceresine kadar gidilerek işlem tamamlanması veya ilk penceredeki clip0801 düğmesinin tıklanması gerekir.