Mukayeseli Keşif İşlemleri (ATGB-İş Kalemleri Yüzde Olarak Girilmiş)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Mukayeseli Keşif >

Mukayeseli Keşif İşlemleri (ATGB-İş Kalemleri Yüzde Olarak Girilmiş)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 ATGB işlerde mukayeseli keşif hazırlanırken artan imalatlar ile eksilen ve/veya vazgeçilen imalatlar mümkünse yeni bir iş grubu/grupları altında ama mutlaka yeni bir poz numarası verilerek gösterilmelidir. Bu durum hem mukayeseli keşifte hem de iş artışı oluru alındıktan sonra hakediş düzenleme sırasında büyük kolaylık sağlar.

 Artan-Azalan ve Çıkarılan İmalatların Fiyatlarının Belirlenmesi ve Hakedişe Konulması adlı makaleyi okuyunuz

 Mukayeseli keşfe girerken sözleşmedeki pursantajların toplamının 100 olup olmadığı kontrol edilir. Eksik bilgiler varsa bu menüye giriş engellenir ve kullanıcı uyarılır.

 clip0537

 Uyarı dikkate alınarak önerilen işlemler yapılmalıdır. Eksik bilgiler tamamlanmadıkça mukayeseli keşfe girilemez.

 Bilgiler eksik olduğu veya hiç girilmediği halde mukayeseli keşfe ulaşılmak istenirse, Sözleşmedeki İş Kalemleri penceresinde herhangi bir pozun pursantajına 100 değeri yazılıp program yanıltılabilir. Bu sayede mukayeseli keşfe girmek mümkün olur. Ancak bu yöntem hatalara neden olacağı için kullanılmamalıdır.

 _Bullet Mukayeseli keşife başlarken Artan/Eksilen İmalatlar adıyla yeni bir iş grubu açın. İsterseniz birden fazla sayıda iş grubu açabilirsiniz. (Önerilmediği halde mevcut iş gruplarını kullanarak da mukayeseli keşif yapabilirsiniz.)

 _Bullet Yeni iş grubu/grupları açtıktan sonra İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları penceresine ulaşıp yeni grup/grupların burada yer aldığını gözleyin.

 _Bullet Mukayeseli Keşif (%10 İş Artışı) penceresine gelin.

 _Bullet İlk girişte kendiliğinden gelen, sonraki girişlerde Düzen>Öngörülen İndirimin Belirlenmesi yazısı tıklanarak ulaşılan pencerede gerekli bilgileri girin.

 clip0557

 _Bullet Buradaki Sözleşme Bedeli değeri İşin Sözleşme Bilgileri'nden alınır. İşin Yaklaşık Maliyeti ise burada girilmelidir. Bu bilgilerden işin varsayılan tenzilatı (öngörülen indirim) hesaplanmaktadır.

 _Bullet Bu pencereye girilip Uygula ile çıkıldığında tim iş kalemlerinin birim fiyatları ait oldukları kitaplardan yenilenirler.

 clip0558

 Örnekte; sözleşme bedeli 250.000 TL, yaklaşık maliyeti 280.000 TL olan bir işin varsayılan tenzilatı [=100*(280.000-250.000)/280.000] yüzde 10,7143 olarak hesaplanır.

 _Bullet Yıl bilgisi ise mukayeseye girecek kurum pozlarının birim fiyatlarının yılını belirlemek için kullanılır.

 _Bullet Poz silmek, düzeltmek gibi işlemler buraya bilerek konulmamıştır. Böyle bir ihtiyaç oluşursa Sözleşmedeki İş Miktarları menüsüne gidilerek yapılmalıdır.

 _Bullet Yeni giren pozlar için Düzen>Poz Ekle özelliğini kullanın.

 _Bullet Artan imalat pozlarını işaretleyip Düzen>Seçili Pozları Artan Olarak Belirle yazısını tıklatın.

 _Bullet Azalan veya vazgeçilen imalat pozlarını işaretleyip Düzen>Seçili Pozları Eksilen Olarak Belirle yazısını tıklatın.

 _Bullet Yapımından vazgeçilen imalatların fiyatlandırılmasına ait hesabın sözleşmedeki pursantajlardan değil, anlaşma birim fiyatlarıyla yapılması gerektiğine dikkat edin. Bakınız Yüksek Fen Kurulu'nun ilgili kararı.

 _Bullet Düzen>Ana Kitaplardan Yenile işlemi tüm iş gruplarındaki pozlara uygulanır.

 _Bullet Düzen>Fiyatları İşin Birim Fiyatlarından Yenile işlemi tüm iş gruplarındaki pozlara uygulanır.

 _Bullet Yeni giren pozların artan olarak işaretlenmesinin zorunlu olduğunu unutmayınız.

 _Bullet İşin sözleşmesinde olmayan bu poz satırının kullanıcıyı uyarmak için kırmızı renkli olduğunu gözleyin.

  clip0250

 _Bullet İleri ile Artan İmalatlar penceresine ulaşın.

 _Bullet Girişleriniz bittiğinde hesaplamaların mukayeseli icmaline yansıması için clip0801 düğmesini tıklatın.

 

 _Bullet Yeni Giren Pozlar ve Fiyat Oluru

 

 Not: Artma veya azalma yapılan iş grubunun toplamının icmale yansıması için son pencere olan %10 İş Artış İcmali penceresine kadar gidilerek işlem tamamlanması veya ilk penceredeki clip0801 düğmesinin tıklanması gerekir.