Yeni Giren Pozlar / Fiyat Oluru

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Mukayeseli Keşif >

Yeni Giren Pozlar / Fiyat Oluru

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Sözleşmede olmayıp uygulama sırasında yapılmasına gerek duyulan iş kalemleri için bir yeni fiyat tutanağı veya gerekçeli olur yazısı istenildiğinde bu menüye başvurulur.

 _Bullet Mukayeseli Keşif'teki işlemleri tamamlayın.

 _Bullet Mukayeseli Keşif'in ilk penceresinde Düzen>Yeni Giren Pozlar / Fiyat Oluru'nu tıklatın.

 _Bullet Tüm iş gruplarındaki iş kalemleri kontrol edilerek olur alınması gerekenler listelenirler. Anahtar teslim götürü bedel işlerde bir poz farklı iş gruplarında yer almışsa, anlaşma fiyatlarının ayrı olabileceği düşünülerek, listede ayrı ayrı gösterilirler.

 _Bullet Teklif birim fiyatlı işlerde yeni giren pozlar listelendiği halde anahtar teslim götürü bedel işlerde yeni giren pozlarla birlikte artan iş kalemleri de anlaşma tutanağına yazılmak üzere listelenmelidir.

 _Bullet Ayarlar ile düzenleme penceresini açın ve sonra işe uygun başlık ve metin düzeltmelerini yapın.

 _Bullet Yazdır ile yazdırın.

 _Bullet Yeni giren pozları teknik şartname gibi (yapım şartlarıyla) yazdırmak için Düzen>Yazdır (Teknik Şartname) seçeneğini kullanın.

 İmzalayanların isimleri Metin Belgeleri>Antet ve İmzalar'da clip0695 seçeneği işaretlenerek düzenlenmelidir.