Mukayeseli Keşif İşlemleri (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Mukayeseli Keşif >

Mukayeseli Keşif İşlemleri (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Ana menüden Hakediş İşlemleri>Mukayeseli Keşif seçeneği tıklatılarak gelinen pencerede sözleşmedeki iş kalemleri bilgileri hazırdır.

 _Bullet Sözleşmedeki İş Miktarları'ndan alınan bilgileri gözleyin.

 _Bullet 2. Keşifteki miktarları girin.

 _Bullet Poz silmek, düzeltmek gibi işlemler buraya bilerek konulmamıştır. Böyle bir ihtiyaç oluşursa Sözleşmedeki İş Miktarları menüsüne gidilerek yapılmalıdır.

 _Bullet Tüm gruplardaki pozların miktarlarını son hakedişten getirmek için Düzen>Tüm Gruplardaki Pozların 2. Keşif Miktarını>Hakedişten Getir seçeneğini kullanın. Hakedişe henüz girmemiş pozların miktarının sıfır "0" geleceğine dikkat edin.

 _Bullet Bulunulan iş grubundaki pozların miktarlarını son hakedişten getirmek için, pozlarınızı işaretledikten sonra Düzen>Seçililerin 2. Keşif Miktarını>Hakedişten Getir seçeneğini kullanın. Hakedişe henüz girmemiş pozların miktarının sıfır "0" geleceğine dikkat edin.

 _Bullet Düzen düğmesine tıklatılınca görüleceği gibi miktarları Sözleşmeden Getirme olanağı da vardır.

 İşin sözleşmesinde olmayan iş kalemlerinin mukayeseli keşife konulması

 _Bullet Poz Ekle ile işin sözleşmesinde olmayan iş kalemlerini ekleyin.

 _Bullet Bu pozların sözleşmedeki miktarları (0) sıfırdır ve poz no alanları kırmızı olarak gösterilirler.

 clip0694

 

 _Bullet Yeni Giren Pozlar ve Fiyat Oluru

 

Mukayeseli Keşif Oluru Alındıktan Sonra Hakediş Yapmak

 _Bullet Sözleşmedeki İş Miktarları menüsünde yeni eklenilen iş kalemlerinin bulunduğuna dikkat edin.

 _Bullet Yeşil deftere kullanılan pozları ve hakedişe giren miktarlarını yazarak hakedişteki diğer işlemleri tamamlayın.

 

 Not: İş artışı oluru alındıktan sonra bile İşin Sözleşme Bilgileri penceresindeki Sözleşme Bedeli'ni değiştirmeyiniz. Çünkü revize birim fiyat, gecikme cezası, ... gibi birçok hesaplama işin sözleşme bedeline göre yapılmaktadır.