İstekliler için Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Aşırı Düşük Sorgulaması > Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri >

İstekliler için Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Öncelikle Düzen>İdarenin Açıklama İstediği İş Kalemleri ve Düzen>İdarenin Açıklama İstemediği Girdiler listeleri doldurulmalıdır.

 İsteklinin yaptığı aşırı düşük savunmasına ait hesaplamalar sonucunda mutlaka yazdırılması gereken belgeler bu menüde toplu olarak düzenlenip yazdırılabilir.

 Teklife esas olana yaklaşık maliyet hesabı tamamlanıp bu menüye gelinmelidir.

 Buradaki belgeler en son hesaplamanın yapıldığı (bir önceki) duruma ait bilgileri içerirler.

 _Bullet Bir değişiklik veya düzeltme yapılmışsa hesapların yenilenerek doğru belgelerin oluşması için clip0288 düğmesini tıklatın.

 clip0288 düğmesi ile aşırı düşük hesaplamaları yaptırıldığında belgeler yazdırılmaya hazırdır. Hesaplama sırasında göz ardı edilmiş uyarılar varsa program buradaki bazı belgelerin yazdırılmasını engeller.

 Yaklaşık maliyette olduğu halde işin analizleri dosyasında henüz analizi olmayan veya analizi olduğu halde hesaplanmadığı için fiyatı sıfır olan analizlerin olması durumu ile analizlerde kullanılmış rayiçlerden (girdilerden) herhangi bir maliyet grubuna bağlanmamış olanların varlığı listelenen bazı belgelerin yazdırılmasını engeller. Bahsedilen eksiklikler yanlış hesaplamalara neden olacağı için mutlaka giderilmeli, daha sonra buraya gelinmelidir.

 clip0292

 Belge düzenleme seçenekleri bölümünü inceleyiniz.

 Aşırı düşük sorgulama işlemlerinin alt menülerine gidilip oradaki hesaplamalar gözlemlenebilir. İstenirse ilgili menülerde de yazdırma olanakları vardır. Bunun için Düzen menüsü altındaki seçeneklerden yararlanılır.

 clip0314

 

 Önemli Notlar:

 1- Sıralı analiz girdileri tablolarının eksiksiz oluşabilmesi için sorgulanacak iş kalemleri listesine giren iş kalemlerinin her birinin ya analizli (inşaat) poz ya da tesisat pozu olması gerekir. Bir başka deyişle yaklaşık maliyette kullanılan ve sorgulanacak iş kalemleri listesine giren pozlar rayiç veya fiyat pozu olmamalıdır.

 2- Programda, değişikliklerin hemen uygulandığı ve öncelikle güncellenen çıktılar Word ve pdf formatında olanlardır. Ayrıca A4 ölçülerinde kâğıda uygun formatta yazdırma seçenekleri de Word ve pdf formatında olanlar için tasarlanıp geliştirilmektedir. Bu nedenle yazdırılarak sunulan belgeler için Word veya pdf formatı kullanılmalıdır.

 Excel formatı ise yukarıda anlatılan çıktıların içerdiği verilerin kolayca taşınabilmesi, veri olarak isteyenlere ilgili dosyanın bilgilerinin verilebilmesi için programa konulmuştur. Bu nedenle yazdırılarak sunulacak belgeler değillerdir. Bu tür Excel belgeleri yazdırılarak kullanılmak istenirse, yazdırma ayarları gözden geçirilmeli, gerekli tasarım yapılıp ön izleme yapıldıktan sonra yazdırılmalıdırlar. Ölçeklendirme ve sayfaya sığdırmak için Excel'de var olan Otomatik Sığdır seçeneği kullanılabilir.

 Yazdırılan belgelerde Microsoft Office dışında açık kaynak kodlu ofis yazılımları olan OpenOfice ve LibreOffice yazılımlarını da kullanabilirsiniz. Program belgeleri yazdırırken, bilgisayarınızın ayarları tarafından önerilen kelime işlemci ve tabloyu kullanır.