İstekliler için Analiz Girdileri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Aşırı Düşük Sorgulaması > Analiz Girdileri Sorgulaması (Sıralı Analiz Girdileri) >

İstekliler için Analiz Girdileri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Analiz Girdileri düğmesi tıklatılarak gelen pencerede idare ve istekli için ayrı sekmeler vardır.

 Buradaki bilgiler en son hesaplamanın yapıldığı (bir önceki) duruma ait bilgilerdir. Bir değişiklik veya düzeltme yapılmışsa hesapların yenilenerek doğru bilgilerin oluşması için girişteki Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri penceresindeki clip0288 düğmesi tıklatılmalıdır.

 _Bullet İdarenin Açıklama Listesi düğmesi ile açılan pencerede, aşırı düşük açıklaması için idareden alınan yazıda belirtilen "açıklama istenilmeyecek analiz girdileri" listesindeki iş kalemleri Hayır olarak, diğerleri ise Evet olarak işlenir ve Uygula ile pencere kapatılır.

 _Bullet Çalışılan aya ait asgari ücret girilmemişse bu durum bir uyarı ile belirtilir.

 clip0555

 _Bullet Ana menüden Kütüphane>FF için TÜİK Endeksleri penceresine ulaşıp çalışılan ayda geçerli asgari ücreti girip buraya tekrar gelin.

 _Bullet Sıralı yapılacak bu işlemlerden sonra ilave belgelerle desteklenerek açıklama verilmesi gerekenler ile sadece liste olarak sunulması gereken rayiçler belirlenmiştir.

 _Bullet Bu listede her bir girdinin bu iş'teki birim fiyatı, varsa ait olduğu kurum adı ve fiyatı görüntülenir.

 _Bullet İşin birim fiyatları dosyasındaki fiyatı (bu işteki fiyatı) çalışılan yılın kurum birim fiyatından küçük olan veya bir kuruma ait olmayan rayiçler kırmızı olarak belirtilirler.

 _Bullet İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları'nın ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamayacağına dikkat ediniz. (=Aylık asgari ücret/225 saat formülüyle bulunur. Örnek: bu değer 2013 yılı ilk yarısı için (978,60/225)=4,35 TL'dir) Program, bu uyarıyı gerektirecek girdileri kırmızı olarak belirterek kullanıcıyı uyarır.

 _Bullet Penceredeki süzme özelliğinden yararlanılıp İlave belge ile açıklanacaklar ve İlave belge gerektirmeyenler listelenebilir.

 Teklifinin aşırı düşük bulunduğuna dair açıklama istenen istekli, vereceği yanıtın ekine İlave Belge Gerektirmeyen Girdiler (Cevap Yazısının Ekidir) ve İlave Belge ile Açıklanacak Girdiler (Cevap Yazısının Ekidir) seçeneğini kullanarak yazdıracağı belgeler ile Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki esaslara uygun ilave bilgi ve belgeleri de koymalıdır.

 Sıralı analiz girdileri tablolarının eksiksiz oluşabilmesi için sorgulanacak iş kalemleri listesine giren iş kalemlerinin her birinin ya analizli (inşaat) poz ya da tesisat pozu olması gerekir. Bir başka deyişle yaklaşık maliyette kullanılan ve sorgulanacak iş kalemleri listesine giren pozlar rayiç veya fiyat pozu olmamalıdır.

 

 _Bullet KİK Genel Tebliğinin Aşırı Düşük Hakkındaki Bölümleri

Geri Dön