İdareler için Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Aşırı Düşük Sorgulaması > Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri >

İdareler için Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Yaklaşık maliyet hesabı tamamlanıp bu menüye gelinmelidir. Çünkü hesaplamada yaklaşık maliyet cetvelinde hesaplanmış olan toplam tutar (icmal) kullanılır. Bu nedenle aşırı düşük sorgulama hesapları yapılmadan önce yaklaşık maliyetin tüm hesaplamaları sonuçlanmış olmalıdır.

 Buradaki belgeler en son hesaplamanın yapıldığı (bir önceki) duruma ait bilgileri içerirler.

 _Bullet Bir değişiklik veya düzeltme yapılmışsa hesapların yenilenerek doğru belgelerin oluşması için clip0288 düğmesini tıklatın.

 clip0288 düğmesi ile aşırı düşük hesaplamaları yaptırıldığında belgeler yazdırılmaya hazırdır. Hesaplama sırasında göz ardı edilmiş uyarılar varsa program buradaki bazı belgelerin yazdırılmasını engeller.

 Yaklaşık maliyette olduğu halde işin analizleri dosyasında henüz analizi olmayan veya analizi olduğu halde hesaplanmadığı için fiyatı sıfır olan analizlerin olması durumu ile analizlerde kullanılmış rayiçlerden (girdilerden) herhangi bir maliyet grubuna bağlanmamış olanların varlığı listelenen bazı belgelerin yazdırılmasını engeller. Bahsedilen eksiklikler yanlış hesaplamalara neden olacağı için mutlaka giderilmeli, daha sonra buraya gelinmelidir.

 Bakınız: Bu Dosyada Analizi Olmayan Pozlar ile Fiyat veya Rayiç Pozları Bulundu bölümü!

 clip0291

 Belge düzenleme seçenekleri bölümünü inceleyiniz.

 Kullanıldıkları aşamalara göre üç bölüm halinde listelenmiş belgeler tek tek veya toplu olarak düzenlenip saklanabilir, istenirse bastırılabilir.

 Kamu ihale tebliğine göre aşırı düşük sorgulaması için istekliye yazılan yazıda sadece Açıklama İstenilecek İş Kalemleri ile Açıklama İstenmeyecek Analiz Girdileri listesinin verilmesi zorunludur. İnşaat ve tesisat iş kalemlerine ait sıralı analiz girdileri tablolarının istekliye verilmemesi gerektiği halde bazı idareler kullandığı için yukarıdaki listeye eklenmiştir.

 Aşırı düşük sorgulama işlemlerinin alt menülerine gidilip oradaki hesaplamalar gözlemlenebilir. İstenirse ilgili menülerde de yazdırma olanakları vardır. Bunun için Düzen menüsü altındaki seçeneklerden yararlanılır.

 Sağ üstte bulunan raptiye clip0582 işareti tıklatılarak açılır-kapanır pencere sabitlenebilir.

 Pencereyi tekrar açılır-kapanır pencere durumuna getirebilmek için bu kez sağ üstteki raptiye clip0094 işareti tıklatılır.

 Kaydet/sakla seçeneği işaretliyken Belgeleri Oluştur düğmesi tıklatılırsa istenen belgeler YM Belgeleri\ADS Belgeleri\İdare dizinine kaydedilirler.

 YM Belgeleri\ADS Belgeleri klasörünün bulunması istenen yer (Masaüstü veya Belgelerim) kullanıcı tarafından burada işaretlenerek belirtilmelidir. İlk değer olarak her zaman Masaüstü alınır.

 Oluşturulan belgeler seçime göre Masaüstü veya Belgelerim'de 2 farklı biçimde yer alabilirler. Tüm belgeler tek klasör içinde de toplanabilir, her bir iş grubu adıyla açılan farklı klasörler içinde de toplanabilir. Bu seçimi kullanıcı yapmalıdır.

 Belge oluşturma tamamlandığında Belge Klasörünü Aç düğmesi tıklanıp hazırlanmış belgeler listelenir.

 Aç/göster seçeneği işaretliyken Belgeleri Oluştur düğmesi tıklatılırsa istenen tüm belgeler yazdırılmak üzere açılırlar.

 

 Önemli Notlar:

 1- Sıralı analiz girdileri tablolarının eksiksiz oluşabilmesi için sorgulanacak iş kalemleri listesine giren iş kalemlerinin her birinin ya analizli (inşaat) poz ya da tesisat pozu olması gerekir. Bir başka deyişle yaklaşık maliyette kullanılan ve sorgulanacak iş kalemleri listesine giren pozlar rayiç veya fiyat pozu olmamalıdır.

 2- Programda, değişikliklerin hemen uygulandığı ve öncelikle güncellenen çıktılar Word ve pdf formatında olanlardır. Ayrıca A4 ölçülerinde kâğıda uygun formatta yazdırma seçenekleri de Word ve pdf formatında olanlar için tasarlanıp geliştirilmektedir. Bu nedenle yazdırılarak sunulan belgeler için Word veya pdf formatı kullanılmalıdır.

 Excel formatı ise yukarıda anlatılan çıktıların içerdiği verilerin kolayca taşınabilmesi, veri olarak isteyenlere ilgili dosyanın bilgilerinin verilebilmesi için programa konulmuştur. Bu nedenle yazdırılarak sunulacak belgeler değillerdir. Bu tür Excel belgeleri yazdırılarak kullanılmak istenirse, yazdırma ayarları gözden geçirilmeli, gerekli tasarım yapılıp ön izleme yapıldıktan sonra yazdırılmalıdırlar. Ölçeklendirme ve sayfaya sığdırmak için Excel'de var olan Otomatik Sığdır seçeneği kullanılabilir.

 Yazdırılan belgelerde Microsoft Office dışında açık kaynak kodlu ofis yazılımları olan OpenOfice ve LibreOffice yazılımlarını da kullanabilirsiniz. Program belgeleri yazdırırken, bilgisayarınızın ayarları tarafından önerilen kelime işlemci ve tabloyu kullanır.