İdareler için Analiz Girdileri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Aşırı Düşük Sorgulaması > Analiz Girdileri Sorgulaması (Sıralı Analiz Girdileri) >

İdareler için Analiz Girdileri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Analiz Girdileri düğmesi tıklatılarak gelen pencerede idare ve istekli için ayrı sekmeler vardır.

 Buradaki bilgiler en son hesaplamanın yapıldığı (bir önceki) duruma ait bilgilerdir. Bir değişiklik veya düzeltme yapılmışsa hesapların yenilenerek doğru bilgilerin oluşması için girişteki Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri penceresindeki clip0288 düğmesi tıklatılmalıdır.

 Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdi için açıklama istenilip istenilmeyeceği her analiz için ayrı ayrı değerlendirilir.

 Girdinin, bir analizde bile açıklama istenilecek olarak yer alması, bu listede açıklama istenilecek olarak yer alması için yeterlidir.

 İşçilik girdilerinin, tutarları ne olursa olsun, açıklama istenilecek girdilerden olduğu unutulmamalıdır.

 Penceredeki süzme özelliğinden yararlanılıp Açıklama İstenilmeyecek Girdiler listelenebilir.

 İdare, Açıklama İstenilmeyecek Girdiler (Aşırı Düşük Yazısının Ekidir) seçeneğini kullanarak yazdıracağı belgeyi, aşırı düşük bulduğu teklif sahiplerine yazacağı yazı ekine koymalıdır.

 Sıralı analiz girdileri tablolarının eksiksiz oluşabilmesi için sorgulanacak iş kalemleri listesine giren iş kalemlerinin her birinin ya analizli (inşaat) poz ya da tesisat pozu olması gerekir. Bir başka deyişle yaklaşık maliyette kullanılan ve sorgulanacak iş kalemleri listesine giren pozlar rayiç veya fiyat pozu olmamalıdır.

 

 _Bullet KİK Genel Tebliğinin Aşırı Düşük Hakkındaki Bölümleri

Geri Dön