Analiz Girdileri Sorgulaması (Sıralı Analiz Girdileri)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Aşırı Düşük Sorgulaması >

Analiz Girdileri Sorgulaması (Sıralı Analiz Girdileri)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Buradaki bilgiler en son hesaplamanın yapıldığı (bir önceki) duruma ait bilgilerdir. Bir değişiklik veya düzeltme yapılmışsa hesapların yenilenerek doğru bilgilerin oluşması için girişteki Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri penceresindeki clip0288 düğmesi tıklatılmalıdır.

 _Bullet Analizlerde kullanılmış rayiçlerden (girdilerden) herhangi bir maliyet grubuna bağlanmamış olanlar varsa bu duruma ait bir uyarı alınır.

 clip0539

 _Bullet Tamam tıklatıldığında gelen pencerede tanımlamalar yapılmalıdır.

 _Bullet Bu tanımlamaların eksikliği yanlış hesaplamalara neden olacağı için sonraki adımlara geçilmemelidir. Zaten program da sonraki pencereyi açsa bile sonuçların yazdırılması seçeneklerini kapatır.

 _Bullet Burada her bir iş kaleminin kârsız fiyatının %3 ve %15'i hesaplanarak gösterilir. Buradaki analiz girdileri tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış ve tutarların kümülâtif toplamı gösterilmiştir.

 _Bullet Her bir iş kalemine ait girdiler, güncel Kamu İhale Tebliği'ne göre incelenmiş ve açıklama istenecek/istenmeyecek olarak işaretlenmiş haldedir.

 Bu listede yaklaşık maliyette kullanılan analizli pozlar yer alırlar. Bazı pozların alanları kırmızı renkle (clip0524) işaretlenmiştir. Bu işaret sorgulanması gereken poz anlamına gelmektedir ve açıklama istenecek/istenmeyecek analiz girdileri bunlardan elde edilmektedir.

 clip0524 : Sorgulanması gereken pozlar

 Analiz Girdileri düğmesi tıklatılarak gidilecek pencerede idare ve istekli için ayrı sekmeler vardır.

 Sıralı analiz girdileri tablolarının eksiksiz oluşabilmesi için sorgulanacak iş kalemleri listesine giren iş kalemlerinin her birinin ya analizli (inşaat) poz ya da tesisat pozu olması gerekir. Bir başka deyişle yaklaşık maliyette kullanılan ve sorgulanacak iş kalemleri listesine giren pozlar rayiç veya fiyat pozu olmamalıdır.

 

 _Bullet Analiz Girdilerini Maliyet Grubuna Bağlamak

 _Bullet KİK Genel Tebliğinin Aşırı Düşük Hakkındaki Bölümleri