Açıklanacak İş Kalemleri (İstekliler için)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Aşırı Düşük Sorgulaması > İş Kalemleri/Grupları Sorgulaması >

Açıklanacak İş Kalemleri (İstekliler için)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Buradaki bilgiler en son hesaplamanın yapıldığı (bir önceki) duruma ait bilgilerdir. Bir değişiklik veya düzeltme yapılmışsa hesapların yenilenerek doğru bilgilerin oluşması için girişteki Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri penceresindeki clip0288 düğmesi tıklatılmalıdır.

 Hesaplamada yaklaşık maliyet cetvelinde hesaplanmış olan toplam tutar (icmal) kullanılır. Bu nedenle aşırı düşük sorgulama hesapları yapılmadan önce yaklaşık maliyetin tüm hesaplamaları sonuçlanmış olmalıdır.

 Elle girilen bir toplama göre sorgulama istenirse Düzen>Yenile>Girilen YM Tutarından Sorgulama Yap seçeneği kullanılır.

 clip0538        

 _Bullet Hesaplanan yaklaşık maliyet tutarı, Yaklaşık Maliyeti İcmalde Güncellemek bölümünde anlatıldığı gibi belli bir oranda arttırılarak güncellenmişse, Güncellenmiş YM Tutarını Getir seçeneği kullanılabilir.

 _Bullet Tamam ile işlem sürdürülürse sıralı iş kalemleri listesi oluşur.

 _Bullet İdarenin Açıklama Listesi düğmesi ile açılan pencerede aşırı düşük açıklaması için idareden alınan yazıda belirtilen iş kalemleri Evet olarak, diğerleri ise Hayır olarak belirtilerek pencere Uygula ile kapatılır.

 _Bullet Sıralı yapılacak bu işlemlerden sonra analiz verilmesi gerekenler ile sadece liste olarak sunulması gereken iş kalemleri belirlenmiştir.

 _Bullet Bu listede her bir iş kaleminin bu iş'teki birim fiyatı, varsa ait olduğu kurum adı ve fiyatı görüntülenir.

 _Bullet İşin birim fiyatları dosyasındaki fiyatı (teklif fiyatı) çalışılan yılın kurum birim fiyatından küçük olan veya bir kuruma ait olmayan pozlar kırmızı olarak belirtilirler.

 _Bullet Teklifinin aşırı düşük bulunduğuna dair açıklama istenen istekli, vereceği yanıtın ekine Analiz Gerektirmeyenler (Cevap Yazısının Ekidir) ve Analiz Verileceklerin Listesi (Cevap Yazısının Ekidir) seçeneğini kullanarak yazdıracağı belgeler ile gerekli analizleri ve ilgili belgeleri de koymalıdır.

         

 Önemli:

 1- Her pozun nakliyesi kendi altında hesaplanacak şekilde çalışılıyorsa buradaki teklif fiyatlarının nakliye bedeli dâhil olarak gösterildiğine dikkat ediniz.

 2- Boru montaj bedelleri hesaplansın seçeneği ile çalışılıyorsa buradaki teklif fiyatlarının boru montaj bedeli dâhil olarak gösterildiğine dikkat ediniz.

 clip0531

 Bu listede analizli olan pozların satır başlarındaki kutu yeşil renkle (clip0532), tesisat pozları ise kırmızı renkle (clip0533) belirtilirler. Satır başlarındaki hücresinde renk olmayan pozlar ise bir analiz sonucu oluşmayıp, fiyatı doğrudan girilen (fiyat pozu ya da rayiç olarak kabul edilen) pozlardır. Aşırı düşük sorgulaması yapılacak işlerde, herhangi bir girdi içermediği için, rayiç veya fiyat pozları yaklaşık maliyet cetvelinde kullanılmamalıdır.

 clip0532 : Analizli poz

 clip0533 : Tesisat pozu

 Ayrıca her bir pozun tipi (Analizli/Tesisat/Fiyat ve Rayiç) poz satırı üzerinde iken pencerenin sol altında belirtilir.

 Penceredeki süzme özelliğinden yararlanılıp Analizli pozları göster, Tesisat pozlarını göster, Fiyat pozlarını göster ve Rayiç pozlarını göster seçenekleri ile istenenler listelenebilir.

 

 _Bullet Aşırı Düşük İşlemleri Adımları (İstekli için)

 _Bullet KİK Genel Tebliğinin Aşırı Düşük Hakkındaki Bölümleri