Sorgulanacak İş Kalemleri (İdareler için)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Aşırı Düşük Sorgulaması > İş Kalemleri/Grupları Sorgulaması >

Sorgulanacak İş Kalemleri (İdareler için)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Buradaki bilgiler en son hesaplamanın yapıldığı (bir önceki) duruma ait bilgilerdir. Bir değişiklik veya düzeltme yapılmışsa hesapların yenilenerek doğru bilgilerin oluşması için girişteki Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri penceresindeki clip0288 düğmesi tıklatılmalıdır.

 Hesaplamada yaklaşık maliyet cetvelinde hesaplanmış olan toplam tutar (icmal) kullanılır. Bu nedenle aşırı düşük sorgulama hesapları yapılmadan önce yaklaşık maliyetin tüm hesaplamaları sonuçlanmış olmalıdır.

 Elle girilen bir toplama göre sorgulama istenirse Düzen>Yenile>Girilen YM Tutarından Sorgulama Yap seçeneği kullanılır.

 clip0538        

 _Bullet Hesaplanan yaklaşık maliyet tutarı, Yaklaşık Maliyeti İcmalde Güncellemek bölümünde anlatıldığı gibi belli bir oranda arttırılarak güncellenmişse, Güncellenmiş YM Tutarını Getir seçeneği kullanılabilir.

 _Bullet Her bir kalemin yaklaşık maliyete oranı (Tutar/YM) ile bu oranların kümülâtif toplamının da gösterildiği listede aşırı düşük durumunda sorgulanması gereken iş kalemleri Evet olarak işaretlenmiş durumdadır.

 _Bullet Tutarlarına bakılarak büyükten küçüğe doğru sıralanmış bu listenin sıralaması Poz No'ya göre sırala kutusu işaretlenerek değiştirilebilir.

 _Bullet İdare, Yazdır>Açıklama İstenilecek İş Kalemleri (Aşırı Düşük Yazısının Ekidir) seçeneğini kullanarak yazdıracağı belgeyi, aşırı düşük bulduğu teklif sahiplerine yazacağı yazı ekine koymalıdır.

 clip0531

 Bu listede analizli olan pozların satır başlarındaki kutu yeşil renkle (clip0532), tesisat pozları ise kırmızı renkle (clip0533) belirtilirler. Satır başlarındaki hücresinde renk olmayan pozlar ise bir analiz sonucu oluşmayıp, fiyatı doğrudan girilen (fiyat pozu ya da rayiç olarak kabul edilen) pozlardır. Aşırı düşük sorgulaması yapılacak işlerde, herhangi bir girdi içermediği için, rayiç veya fiyat pozları yaklaşık maliyet cetvelinde kullanılmamalıdır.

 clip0532 : Analizli poz

 clip0533 : Tesisat pozu

 Penceredeki süzme özelliğinden yararlanılıp Analizli pozları göster, Tesisat pozlarını göster, Fiyat pozlarını göster ve Rayiç pozlarını göster seçenekleri ile istenenler listelenebilir.

 

 _Bullet Aşırı Düşük İşlemleri Adımları (İdare için)

 _Bullet KİK Genel Tebliğinin Aşırı Düşük Hakkındaki Bölümleri