Aktarmasız Analizler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Analizleri >

Aktarmasız Analizler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Aktarmasız analiz ile anlatılmak istenen her bir iş kaleminin içindeki alt analizleri ayrıştırarak sadece rayiçlerin miktar ve tutarını hesaplamaktır. Bu hesaplama, işin analizleri dosyası temel alınarak yapıldığı için; öncelikle işin analizleri dosyasında yapılması gereken işlemler tamamlanmalıdır.

 Buradaki hesaplamaların sağlıklı olabilmesi için işin analizleri dosyasında şunlar yapılmış olmalıdır;

 1- Yaklaşık maliyette kullanılan analizli pozların işin analizleri dosyasında olması sağlanmalıdır.

 2- İşin analizleri, aynı isimli pencerede "Hesapla" özelliği kullanılarak güncel hale getirilmelidir.

 _Bullet Aktarmasız Analizler penceresine girildiğinde son hesaplanmış olanlar listelenir. Son durumu oluşturmak için clip0738 düğmesi tıklanır.

 _Bullet Hesaplamalarda virgülden sonra kullanılacak hane sayısı, Düzen>Hassasiyet ile (en fazla 10 hane) ayarlanır.

 _Bullet Oluşan yeni listede her bir poz için malzeme, işçilik, makine, ... şeklinde bileşen tutarları ve toplamdaki yüzdeleri hazırdır.

 _Bullet Analizlerde kullanılmış rayiçlerden (girdilerden) herhangi bir maliyet grubuna bağlanmamış olanlar varsa bu duruma ait bir uyarı alınır.

 clip0539

 _Bullet Gelen pencerede tanımlamalar yapılıp devam edilebilir.

 Burada hesaplanmış Girdilerin Toplamı (GT), Kâr Oranı ve Kârlı Fiyat (KF) sütunlarının yanında her bir pozun İşin Birim Fiyatları'ndaki değeri de bilgi amacıyla gösterilir.

 Aktarmasız girdilerle hesaplanan değerler, clip0739 kutusu işaretlenip hem İşin Analizleri'ndeki hem de İşin Birim Fiyatları'ndaki birim fiyatlarla kıyaslanabilir, farkları kuruş bazında görüntülenebilir.

 _Bullet Düzen>Pozun Bileşenleri tıklatılırsa iş kalemini oluşturan maliyet gruplarının tutarları (maliyet bileşenleri) listelenir.

 _Bullet Düzen>Seçili Pozları İşin Birim Fiyatları'na Gönder ile hesaplanan aktarmasız analiz sonuçları işin birim fiyat dosyasına da kaydedilebilirler.

 _Bullet Düzen>Süzerek Göster ile buradaki pozlar kullanıldıkları yere göre süzülerek listelenebilirler.

 _Bullet Yazdir1 düğmesi ile gelen seçenekleri kullanarak yazdırın.

 

 _Bullet Analiz Girdilerini Maliyet Grubuna Bağlamak

 _Bullet Özel Düzenlemiş Formda (şekilde) Aktarmasız Analiz Yazdırmak

 

 Not: Aktarmasız analizlerin doğru olması için İşin Analizleri penceresinde Hesapla düğmesi ile tüm hesaplamalar yenilenmelidir.