İşin Tesisat Analizleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Analizleri > Yeni Analiz Hazırlamak/Analizi Düzeltmek >

İşin Tesisat Analizleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Tesisat pozları genellikle malzeme ve montaj olarak iki girdi fiyatıyla birlikte hesaplanırlar ve ilan edilirler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer kurumların yayınladığı tesisat pozları da böyledirler. Bir başka deyişle inşaat analizleri gibi ayrıntılı girdilere sahip değildirler.

 İş'te kullanılmış, dolayısıyla İşin Birim Fiyatları'nda bulunan tüm tesisat pozlarının analiz formunda yazdırılma işlemleri, düzeltme ve değişiklikleri İşin Analizleri'nden ulaşılabilen Tesisat Pozları penceresinde yapılabilir.

 Bu pencerede pozları kullanıldıkları iş gruplarına göre süzerek listeleme olanağı da vardır.

 _Bullet İşin Analizleri penceresinde Düzen>Tesisat Analizleri yazısını tıklatın.

 _Bullet Pencerede bu işte kullanılmış (İşin Birim Fiyatları'nda bulunan) tüm tesisat kalemleri listelenmiştir.

 _Bullet Tek tek ya da seçilerek yazdırma işlemini yapın.

 _Bullet Gerekirse clip0822 ve clip0823 seçeneklerini de kullanabilirsiniz.

 _Bullet Değişiklikler yapabilmek için clip0824 özelliğinden yararlanın.

 _Bullet Yaptığınız değişiklikler burada kalır ve işin diğer dosyalarına yansımaz. Bu değişiklikliklerin bulunulan iş dosyasındaki hesaplamalara yansıması istenildiğinde Düzen>Seçili Pozları>İşin BF'larına Gönder seçeneği kullanılmalıdır.

Geri Dön