Tesisat Analizleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Aşırı Düşük Sorgulaması >

Tesisat Analizleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bu pencereye, Aşırı Düşük Sorgulaması (İş Kalemleri/Grupları) penceresindeki işlemler tamamlandıktan sonra gelinmelidir. Çünkü buradaki listenin sağlıklı olabilmesi için Aşırı Düşük Sorgulaması (İş Kalemleri/Grupları) menüsündeki işlemlerin tamamlanmış olması gerekir.

 _Bullet Sorgulama gerektirdiği halde buraya gelmeyen tesisat pozlarınız varsa tesisat pozu oldukları bilgisi eksik demektir. Bu pozların tesisat pozu olduklarını belirtmek için; İşin Birim Fiyatları penceresinde bu pozları işaretleyip Düzen>Pozların Bilgilerini Yenile-Değiştir>Pozun Tipi>Tesisat Pozu Yap yazısını tıklamak gerekir. Sonrasında ise Aşırı Düşük Sorgulaması menüsü yenilenip buraya gelinmelidir.

 _Bullet Aşırı Düşük Sorgulaması nedeniyle analiz verilmesi gereken tesisat iş kalemleri kırmızı olarak belirtilirler. Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca bu iş kalemlerine ait analizlerin yanında bunlara dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler de yazı ekinde idareye verilmelidir.

 _Bullet Her bir iş kalemi için malzeme, montaj ve kâr oranı burada girilebilir. Ancak girilen bu değerlerin yaklaşık maliyete girebilmesi için Düzen>Seçili Pozları İşin BF'na Gönder işlemi yapıldıktan sonra Yaklaşık Maliyet Hesabı menüsüne gidilmelidir.

 _Bullet Boru montaj bedelleri hesaplansın seçeneği ile çalışılıyorsa, boru montaj bedeli alan iş kalemlerinin analizinde bu bedellerin yer aldığına dikkat ediniz.

 _Bullet Pencerenin sağında bulunan Süzme İşlemleri'ni kullanıp tesisat kalemlerindeki özel pozları listelemek, ayrıca kullanıldıkları iş gruplarına göre süzmek ve süzülmüş haliyle yazdırmak mümkündür.

 

 _Bullet Özel Düzenlemiş Formda (şekilde) Tesisat Analizi Yazdırmak