Maliyet Bileşenleri Toplamları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Analizleri > Aktarmasız Analizler >

Maliyet Bileşenleri Toplamları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Maliyete Giren Rayiçlerin Miktarları sekmesinde hesaplama yapılmışsa; maliyet bileşen toplamları hazırdır.

 Maliyet bileşeni tanımları İşin Birim Fiyatları penceresinde yapılmaktadır.