Fiyat Farkı Ağırlık Katsayıları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Fiyat Farkı Katsayıları >

Fiyat Farkı Ağırlık Katsayıları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Buradaki hesaplamaların sağlıklı olabilmesi için bazı koşullar vardır:

 1- Otomasyon Seçenekleri'ndeki Bulunulan Maliyet Dosyasına Ait Tercihler'deki Aşırı Düşük Sorgulama İşlemlerinde Ayarlar sekmesinde Kullanılacak analizler seçeneği mutlaka Aktarmasız olarak seçilmelidir.

 2- Yaklaşık maliyette kullanılan analizli pozların işin analizleri dosyasında olması sağlanmalıdır.

 3- İşin analizleri, aynı isimli pencerede "Hesapla" özelliği kullanılarak güncel hale getirilmelidir.

 4- Aktarmasız Analizler penceresinde Hesapla düğmesi ile tüm hesaplamalar yenilenmiş olmalıdır.

 Gösterilen değerlerin iş grubuna göre olduğuna dikkat ediniz. İşin tümü için veya seçilen iş grupları için ağırlık katsayılarının hesabı isteniyorsa Düzen>Grup Seçerek Hesapla seçeneği kullanılmalıdır.

 clip0367

 Burada hesaplanan rayiçlerin hangi maliyet grubuna girdikleri yani hangilerinin çimento, hangilerinin işçilik, ... sayıldığı Düzen>Girdilerin Katsayılara Bağlanması penceresindeki tanımlara göre belirlenir.

 _Bullet Sağ altta bulunan İş Grubunun Kârsız Tutarı, maliyetin icmali penceresinde hesaplanan değerin 1,25'e bölünmesiyle bulunan değerdir.

 _Bullet Kâr oranı %25 kabul edilerek kârsız maliyet kullanılmaktadır. Buna rağmen tutar hücresine elle de giriş yapılabilir.

 clip0119

 _Bullet Program, hesapladığı maliyet bileşenlerinin tutarlarını kârsız toplam maliyet değerine bölerek ağırlık katsayılarını bulur. Bu katsayıların toplamını 1'den çıkararak fark değerini b5-Diğer Malzemeler (Genel) olarak yazar.

 

 _Bullet Yapım İşleri Fiyat Farkı Kararnamesi