Kullanıcı Bilgisayarlarına Ana Bilgisayarı (Sunucu) Tanıtmak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Server (Sunucu) Kullanımında Olanlar >

Kullanıcı Bilgisayarlarına Ana Bilgisayarı (Sunucu) Tanıtmak

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 _Bullet Server kullanımında istemcilerdeki program ilk çalıştırıldığında aşağıdaki pencere görünür.

 clip0576

 _Bullet Sunucu bilgisayarın IP'sini girin.

 _Bullet Sına ile bağlantıyı sağlayın.

 _Bullet Bağlantı sağlandığında Uygula ile bağlanın.

 

 _Bullet Kurulumlar hakkında ayrıntılı bilgi için destek.oska.com.tr adresini ziyaret ediniz.