Revit için Poz Kataloğu Oluşturmak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Poz Kataloğu Oluşturmak (CAD Programları için) >

Revit için Poz Kataloğu Oluşturmak

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bu menü yardımıyla e-HakedişPro datalarından yararlanarak Allplan kullanıcıları için poz kataloğu oluşturulabilir.

 _Bullet CAD Programları>Revit Poz Kataloğuna Gönder seçeneğini tıklatın.

 clip0105

 _Bullet Listelenen Benim Poz Kitaplarım dosyalarından Revit için oluşturmak istediğinizi tıklatın.

 _Bullet clip0106 düğmesine tıklayıp işleminizi tamamlayın.

 _Bullet Şimdi Revit'ten çağrılıp kullanılabilecek olan yeni bir poz kataloğunuz hazırdır.