Tartı Tutanağı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Metin Belgeleri >

Tartı Tutanağı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Hakedişe girecek miktarın tartı tutanağı ile belirlenmesi gereken kalemler için hazırlayacağınız bu form, poz no ve diğer bilgileri girilerek yazdırılır.