İş Gruplarının Aylık Ödenekleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri >

İş Gruplarının Aylık Ödenekleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 İş programı düzgün olarak yapılmışsa aylık ödenekler de belirlenmiş demektir. Pencerenin sağ altında iş programı menüsünden alınan aylık değerler bilgi amacıyla gösterilirler.

 Her bir iş grubu için ayrı fiyat farkı hesabı yapılmak istenirse buradaki bilgilerin girilmesi şarttır.

 Sonraki yıllara ait ödeneklerin girilebilmesi için clip0207 kutusundan yararlanılır.

 Fiyat farkı hesabında, aylık ödenekleri dikkate almak fiyat farkı kararnamesi gereğidir.

 Fiyat farkı verilen işlerde, aylık ödeneklerin doldurulmasında verilecek fiyat farkının da dikkate alınması gerekir; uygulama ayında yapılan işlerin tutarı ile fiyat farkı tutarının toplamının ödeneğe eşit olması gerekir.