İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Sözleşmedeki İş Grupları >

İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Anahtar teslimi (götürü) işlerde mutlak doldurulması gereken bir tablodur.

 Buradaki gruplar iş grupları menüsünde tanımlanmış olanlardır.

 Yüzdeler ve sözleşmedeki tutarların doğruluğu ve uyumluluğu konusunda kullanıcıya yardımcı olmak için bu pencereye ilk hakedişte girilirken (henüz tek hakediş varken) bir kontrol yapılır. Bu kontrolde iş gruplarının yüzdeleri ile hesaplanan toplam tutar, sözleşme bedeli ile kıyaslanır. Kıyas sonucunda bir farklılık belirlenirse olası hataların engellenmesi için kullanıcı uyarılır. (Karma hakediş dosyalarında bu kontrol yoktur.)

 Sol altta bulunan değerin clip0101 İşin Sözleşme Bilgileri menüsünden alındığına dikkat ediniz.

 _Bullet Her bir iş grubunun sözleşmedeki yüzdeleri burada girilir. Yüzdeler toplamının 100 olması gerektiği açıktır.

 _Bullet Yüzdeler Düzen>Sözleşmedeki İş Miktarlarından Yenile seçeneğiyle bulunabilir. Buradaki yüzde (pursantaj) sütununa virgülden sonra en fazla 6 hane girilmesi önerilir. Buna rağmen altı haneden büyük ondalık hane kullanmak mümkündür..

 _Bullet Bu yüzdeler Yapılan İşler Listesi'nde esas alınacağı için özenli girilmelidir.

 Burada clip0289 düğmesi tıklatılınca İş Grupları İcmali görünür.

 

 Not: İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları ilk hakedişte, sözleşmede yazdığı gibi girilmeli ve kesinlikle değiştirilmemelidir.