Ödenek Dilimleri (Aylık İş Programı Tutarları)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri >

Ödenek Dilimleri (Aylık İş Programı Tutarları)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Toplam ödeneğin sözleşme bedeline göre kontrolü burada yapılır. Fiyat farkı hesabı işin tümüne göre yapılıyorsa kullanılan aylık ödenek dilimleri burada yazılır. İş programının aylık ödeneklere uygun şekilde yapılmış olduğu varsayılırsa, ödenek dilimleri tablosu aynı zamanda aylık iş programı tutarlarının da tablosudur.

 Fiyat farkı verilen işlerde, hesaplamalar kararname gereği aylık iş programına (ödeneğe) göre yapılacağından, aylık ödenek miktarları (iş programı tutarları) mutlaka doldurulmalıdır.

 Sonraki yıllara ait ödeneklerin girilebilmesi için clip0207 kutusundan yararlanılır.

 Karma sözleşmeli işlerde her bir kısmın ödeneği ayrı girilir. Bu ödeneklerin toplamından ise işin ödenekleri hesaplanır. Bunun için clip0511 işaretlenmelidir. Bu durumda yazdırma işlemi yapılırsa toplam ödeneklere ait çıktı elde edilir.

 Girilen ayların toplamının yıl ödeneğini aşıp aşmadığı kontrol edilir.

 Girilen yılların toplamının sözleşme bedeline uygunluğu da kontrol edilir.