Fatura Listesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Metin Belgeleri >

Fatura Listesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Hakedişe fotokopileri eklenilen, malzeme fiyat farkına esas faturaların, özet bilgilerinin bulunduğu bir sayfadır. Ekli faturaları buraya kaydederek yazdırın.