Fiyat Farkında Kullanılan Endeksler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kütüphane >

Fiyat Farkında Kullanılan Endeksler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından her ay yayınlanan değerlerdir.

 clip0404

 Burada 2003-Ocak ayından bulunulan aya kadar gerekli TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Fiyat Endeksleri işlenmiş halde verilmektedir.

 Bu ve diğer TÜİK endeksleri, Güncelleme Yöneticisi menüsünde yenilenirler.