Fiyat Farkında Kullanılan Endeksler (eski)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kütüphane >

Fiyat Farkında Kullanılan Endeksler (eski)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Son teklif tarihine göre belirlenen endeksler "Temel Endeksler" olarak adlandırılır ve Fiyat Farkı için TÜİK Endeksleri Dosyası'ndan alınır.

 Fiyat farkı kararnamesinde tanımlanan güncel endekslerin hangi aya ait endeksler olduğu konusunda iki farklı görüş vardır. Bu nedenle kullanıcıya bu durumu seçebilme olanağı verilmiştir. Güncel Endeksler olarak hangi ayın endekslerinin alınacağı Otomasyon Seçenekleri menüsünde belirtilmelidir.

 Fiyat farkı hesabında Güncel Endeksler olarak alınacak ay için iki seçenek vardır;

 1- Tespit tarihinin bulunduğu ayın endeksleri,

 2- Tespit tarihinden önceki ayın endeksleri,

 Kullanıcının seçimine göre belirlenen güncel endeksler Fiyat Farkı için TÜİK Endeksleri Dosyası'ndan alınırlar.

 clip0036

 Yeşil renk, satırdaki aya ait endekslerin internetten alınamadığı için elle girildiğini veya program tarafından önceki aydan alındığını belirtir.

 Burada 2003-Ocak ayından bulunulan aya kadar gerekli TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Fiyat Endeksleri işlenmiş halde verilmektedir.

 Bu ve diğer TÜİK endeksleri, Güncelleme Yöneticisi menüsünde yenilenirler.