İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kütüphane >

İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Kütüphane>İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranları penceresinde, 2015 yılından bulunulan aya kadar endeksler işlenmiş halde verilmektedir.

 Bu ve diğer TÜİK endeksleri, Güncelleme Yöneticisi menüsünde yenilenirler.

 Düzenle düğmesi, bu endeksleri kullanıcının girişine açar.