Bölüm İçeren Analiz Yapmak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Analizleri > Yeni Analiz Hazırlamak/Analizi Düzeltmek >

Bölüm İçeren Analiz Yapmak

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bazı analizler birden fazla sayıda bölüm içerebilir. Bu bölümlerin toplamına uygulanan yüzde, katsayı v.s. (4 işlem) işlemleriyle pozun analizli fiyatı hesaplanıyor olabilir. Gelişmiş işlem özellikleri isteyen bu seçenekler bir analiz satırı üzerinde çift tıklatıp gelen pencerede yapılır.

 Düzen>Bölüm İşlemleri ile gelen seçenekleri kullanın.

 Sıra Noları Yenile: Görüntülenen duruma uygun olarak sıra numaralarını 1'den başlayarak yeniden verir.

 Yenile: Pozun tüm hesaplaması yeniler.

 Açıklama Satırı Ekle: Hesaplamada dikkate alınmayan, sadece metin özelliği olan satır ekler.

 Toplam İşlemleri: Toplam Satırı Ekle ve Toplama İşlem Uygula seçeneklerinden oluşur.

 Sıra Noları Düzenle: Bulunulan bölümün sıra numaralarını yeniden vermek için kullanılır. Açılan pencerede sol bölümde bulunan satırlar istenen sıra numarasına uygun olarak sağ pencereye taşınarak bu işlem gerçekleştirilir.

 Bölüme Taşı: Rayiç satırlarını bir bölümden diğerine taşımak için kullanılır.

 Bölüm İşlemleri: Yeni Bölüm Ekle, Bölüm Başlığı Ekle, Bölüm Toplamı İşlem Satırı ve Bölüm Toplamı İşlem Satırı Ekle seçeneklerinden oluşur.        

 Düzen>Bölüm İşlemleri seçeneğinde yapılabilecekler sıralanmıştır.

 clip0546

 Analiz girdilerini bölümlere ayırmak, istenen bölüm toplamıyla işlemler yapmak bu seçenekleri kullanarak mümkündür.

 Benzer şekilde Düzen>Toplam İşlemleri seçeneğinde girdilerin toplamı ile işlemler yapılabilir.

 Düzen>Açıklama Satırı Ekle seçeneği ile oluşturulan satırlar sadece metindir, işleme bir etkileri yoktur.

 Sıra Noları Düzenle işlemi girdilerin sırasının istenen şekilde değiştirilmesini sağlar. Bu düğme ile açılan pencerede yer alan girdiler istenilen sıralama şekline uygun olarak sağ pencereye atılırlar. Uygula ile işlem bitirildiğinde yeni sıralama oluşmuştur.

 Düzen>Sıra Noları Yenile işlemi ekranda görüntülenen sırayı bozmadan, sıra numaralarını birinci satırdan başlayarak 1, 2, 3, ... şeklinde yeniden yazar.

 Gelişmiş özelliklerin kullanıldığı bu pencerede yapılan değişiklerin dosyaya yansıması için Kaydet ile çıkılmalıdır.

Geri Dön