Rayiç (Girdi) Bilgilerini Düzenlemek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Analizleri > Yeni Analiz Hazırlamak/Analizi Düzeltmek >

Rayiç (Girdi) Bilgilerini Düzenlemek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Analiz yapılan pozun bilgilerinin yer aldığı bu pencerede rayiç bilgileri serbestçe girilip düzeltilebilir.

 Bilinen bir analizden yararlanılmışsa veya pozun analizi bu dosyada varsa rayiç bilgileri listelenmiştir.

 _Bullet Yeni satır açmak için +Satır Ekle düğmesinden yararlanın.

 _Bullet Rayiç tablosunu doldurun. (rayiç pozu, tanımı, birimi, miktar ve birim fiyatı bilgilerini yazın.)

 _Bullet Burada mevcut olduğunu bildiğiniz bir rayici listeden seçmek yerine onun poz numarasını tam olarak yazmanız istenir.

 _Bullet Rayiç no hücresine yazıp enter'ladığınız bir poz ana birim fiyat kitaplarında varsa tanımı ve birimi bilgileri hazır gelir.

 _Bullet Yeni bir malzeme veya işçiliği (rayici) doğrudan kaydetmek de mümkündür. Örnek olarak fatura ile analize girmesi gereken bir malzeme;

 FAT-01                ÖZEL İMAL EDİLEN İZOLASYON ŞİLTİ        m2 şeklinde yazılabilir.

 _Bullet Her bir malzeme (veya işçilik) için ayrı bir Rayiç No kullanmanız gerektiğine, ayrıca bir analiz pozunun kendisinin girdisi (rayiç) olarak kullanılamayacağına dikkat edin.

 _Bullet Yazdığınız girdinin Maliyet Grubu'nu ilgili hücreden seçin. (malzeme, işçilik, vb.)

 _Bullet Burada analizli pozların birim fiyat alanı girişe kapalıdır. Çünkü onların fiyatı hesaplama sırasında oluşacak fiyattır.

 Kurum kitaplarından alınmış girdilerin (rayiçlerin) fiyatları ise kolay girişe kapatılmış olup satır üstündeyken görünür olan clip0777 düğmesi kullanılarak değiştirilebilir. Burada girilen fiyatın İşin Birim Fiyatları'na kaydedildiği ve bu işteki her yerde değiştiği bilinmelidir.

 Bir kuruma bağlı olmayan (kullanıcının oluşturduğu) girdi fiyatları ise satırda kolayca değiştirilebilir.

 _Bullet Girdiğiniz bilgilere bağlı olarak analizli pozun oluşan fiyatını gözleyin.

 _Bullet Yapılan değişikliklerin saklanması için Kaydet düğmesini tıklatın.

 Kaydet ile girilmiş veya değiştirilmiş miktarlar ve girdi fiyatları kaydedilirler. Analizi yapılan pozun hesaplanan birim fiyatı (kurum pozu değilse) İşin Birim Fiyatları'na hemen kaydedilir, ancak poz bir kurum pozu ise fiyatı kaydedilmeden önce kullanıcıdan onay alınır.

 

 Notlar:

 1- "Yaptığınız değişiklikler diğer analizli pozları etkileyebilir." şeklinde bir uyarı almışsanız İşin Analizleri penceresine ulaşıp Hesapla işlemi ile tüm analizlerinizi yeniden hesaplatmanız şiddetle önerilir.

 2- Rayiç No alanında tırnak işareti (“ ”) ve tek tırnak işareti (‘ ’) kullanmayınız.

 3- Her bir malzeme (veya işçilik) için ayrı bir Rayiç No kullanmanız gerektiğine dikkat ediniz.