Benzer Analizden Yararlanmak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Analizleri > Yeni Analiz Hazırlamak/Analizi Düzeltmek >

Benzer Analizden Yararlanmak

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 _Bullet Hazırlanmak istenen analize benzediği bilinen bir analiz varsa onun bilgilerinden yararlanılabilir. Bunun için Yapmak istediğiniz analiz mevcut bir analize benziyor mu? sorusunu Evet olarak işaretleyin.

 _Bullet Burada Evet seçeneği işaretlenirse; sonraki pencerede benzer analizi belirlemek üzere analiz kitapları listelenecektir.

 _Bullet Burada Hayır seçeneği işaretlenirse; pozun içerdiği rayiç satırları -sonraki pencerede- kullanıcı tarafından serbestçe girilebilecektir.

 _Bullet Ileri ile sonraki Yararlanılacak (Benzer) Analizli Pozu Seçmek penceresine gidin.