Yeni Analiz Hazırlamak/Analizi Düzeltmek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Analizleri >

Yeni Analiz Hazırlamak/Analizi Düzeltmek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 _Bullet İşin Analizleri veya Analiz Dosyalarım penceresinde clip0415 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Mevcut bir analizi düzeltmek için üstünde çift tıklatın.

 _Bullet Gelen pencerede analiz yapacağınız poza bir numara verin: YFA-01, ÖZEL-01, ... gibi sizin belirleyeceğiniz bir poz numarasıdır.

 _Bullet Pozun numarasını yazıp enter'a basınca Tanımı-Açıklaması hücresine ulaşılır.

 _Bullet Bu poz gelinen analiz dosyasında varsa tanımı-açıklaması ve diğer bilgileri oradan alınır. Bu poz orada değil de ana birim fiyat dosyalarında mevcutsa bilgileri oradan alınır. Poz, adı geçen bu dosyalarda yoksa bilgileri boş gelir.

 _Bullet Pozun istenen diğer temel bilgilerini yazın. Yapım şartları kutusu istenirse boş geçilebilir.

 _Bullet Ileri ile sonraki Benzer Analizden Yararlanılacak mı? penceresine gelin.

Benzer Analizden Yararlanma

 _Bullet Hazırlanmak istenen analize benzediği bilinen bir analiz varsa onun bilgilerinden yararlanılabilir. Bunun için Yapmak istediğiniz analiz mevcut bir analize benziyor mu? sorusunu Evet olarak işaretleyin.

 _Bullet Burada Evet seçeneği işaretlenirse; sonraki pencerede benzer analizi belirlemek üzere analiz kitapları listelenecektir.

 _Bullet Burada Hayır seçeneği işaretlenirse; pozun içerdiği rayiç satırları -sonraki pencerede- kullanıcı tarafından serbestçe girilebilecektir.

 _Bullet Ileri ile sonraki Yararlanılacak (Benzer) Analizli Pozu Seçmek penceresine gidin.

Yararlanılacak (Benzer) Analizli Pozu Seçmek

 _Bullet Hazırlamakta olduğunuz analize benzediği bilinen analizi listede bulup üzerinde durun.

 _Bullet Listelenen analiz kitabını değiştirmek için soldaki açılır pencereden yararlanın.

 _Bullet Benzer analizin üzerinde durduğunuzda Yararlanılacak Pozun Bilgileri listelenir. Bunları inceleyip yararlanılacak analiz olduğundan emin olun.

 _Bullet Ileri ile sonraki Rayiç Bilgilerini Düzenleme penceresine gidin.

Rayiç Bilgilerini Düzenleme

 Analiz yapılan pozun bilgilerinin yer aldığı bu pencerede rayiç bilgileri serbestçe girilip düzeltilebilir.

 Bilinen bir analizden yararlanılmışsa veya pozun analizi bu dosyada varsa rayiç bilgileri listelenmiştir.

 _Bullet Yeni satır açmak için +Satır Ekle düğmesinden yararlanın.

 _Bullet Rayiç tablosunu doldurun. (rayiç pozu, tanımı, birimi, miktar ve birim fiyatı bilgilerini yazın.)

 _Bullet Burada mevcut olduğunu bildiğiniz bir rayici listeden seçmek yerine onun poz numarasını tam olarak yazmanız da yeterlidir.

 _Bullet Rayiç no hücresine yazıp enter'ladığınız bir poz ana birim fiyat kitaplarında varsa tanımı ve birimi bilgileri hazır gelir.

 _Bullet Yeni bir malzeme veya işçiliği (rayici) doğrudan kaydetmek de mümkündür. Örnek olarak fatura ile analize girmesi gereken bir malzeme;

 FAT-01                ÖZEL İMAL EDİLEN İZOLASYON ŞİLTİ        m2 şeklinde yazılabilir.

 _Bullet Her bir malzeme (veya işçilik) için ayrı bir Rayiç No kullanmanız gerektiğine, ayrıca bir analiz pozunun kendisinin girdisi (rayiç) olarak kullanılamayacağına dikkat edin.

 _Bullet Yazdığınız girdinin Maliyet Grubu'nu ilgili hücreden seçin. (malzeme, işçilik, vb.)

 _Bullet Burada analizli pozların birim fiyat alanı girişe kapalıdır. Çünkü onların fiyatı hesaplama sırasında oluşacak fiyattır.

 Kurum kitaplarından alınmış girdilerin (rayiçlerin) fiyatları ise kolay girişe kapatılmış olup satır üstündeyken görünür olan clip0777 düğmesi kullanılarak değiştirilebilir. Burada girilen fiyatın İşin Birim Fiyatları'na kaydedildiği ve bu işteki her yerde değiştiği bilinmelidir.

 Bir kuruma bağlı olmayan (kullanıcının oluşturduğu) girdi fiyatları ise satırda kolayca değiştirilebilir.

 _Bullet Girdiğiniz bilgilere bağlı olarak analizli pozun oluşan fiyatını gözleyin.

 _Bullet Yapılan değişikliklerin saklanması için Kaydet düğmesini tıklatın.

Nakliye Pozlarını Girdi Olarak Kullanmak

 _Bullet Düzen>Nakliye Pozları'nı tıklatın.

 _Bullet Girdi olarak kullanılacak nakliyeye ait mesafe, formül, ... gibi gerekli bilgileri girin.

 _Bullet Oluşan fiyatı doğrulayıp sağ üstteki Girdilere Gönder'i tıklarıp pencereyi kapatın.

 _Bullet Girdilere Gönder işlemi pozun içerdiği nakliyenin girdi olarak kaydedilmesini sağlamıştır. Bu işlem sonunda nakliyede kullanılan formül ile bu formüldeki yoğunluk, kamyon katsayısı, taşıma güçlüğü katsayısına ait değerler girdinin tanımında da yer alırlar.

 Kaydet ile girilmiş veya değiştirilmiş miktarlar ve girdi fiyatları kaydedilirler. Analizi yapılan pozun hesaplanan birim fiyatı (kurum pozu değilse) İşin Birim Fiyatları'na hemen kaydedilir, ancak poz bir kurum pozu ise fiyatı kaydedilmeden önce kullanıcıdan onay alınır.

 

 Notlar:

 1- "Yaptığınız değişiklikler diğer analizli pozları etkileyebilir." şeklinde bir uyarı almışsanız İşin Analizleri penceresine ulaşıp Hesapla işlemi ile tüm analizlerinizi yeniden hesaplatmanız şiddetle önerilir.

 2- Rayiç No alanında tırnak işareti (“ ”) ve tek tırnak işareti (‘ ’) kullanmayınız.

 3- Her bir malzeme (veya işçilik) için ayrı bir Rayiç No kullanmanız gerektiğine dikkat ediniz.

 

 _Bullet Bölüm İçeren Analiz Yapmak