İşin Analizleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

İşin Analizleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Dosya yeni açıldığında İşin Analizleri boştur. Mevcut kurum analizlerinden buraya aktarılmak istenenler Analiz Ekle ile gelen pencereden seçilebilir. Yeni bir analiz hazırlamak için +Yeni Analiz düğmesi ile gelen pencereden yararlanılabilir.

 Buradaki analizler daha önce eklenmiş olanlar ile en son getirme işleminin yapıldığı (bir önceki) duruma ait analizlerdir.

 _Bullet Listenin yenilenmesi için clip0329 düğmesini tıklatın.

 Program, getirme işleminden sonra Hesapla işlemlerini de yaparak analizleri listeler.

 Burada ve diğer tüm pencerelerde pozlar satır olarak gösterilirken, Düzen>Etiket seçeneği ile satırları boyama veya ızgara görünümü kullanılarak görsellik geliştirilebilir. Etiket renklendirmelerinin görünebilmesi için Düzen>Etiket>Göster seçeneği işaretlenmiş olmalıdır.

 Analizden birim fiyat hesaplamalarında virgülden sonra kullanılacak hane sayısı Düzen>Hassasiyet seçeneği ile gelen pencerede yapılmalıdır.

 clip0733

 Burada seçilen hane sayısının (en fazla 10 hane) hesaplamalara yansıması için clip0043 düğmesi tıklatılmalıdır.

 Henüz hesaplanamamış analizler varsa poz no ve tutar sütunları kırmızıya boyanarak belirtilirler.

 clip0240

 Satırın sonunda clip0304kırmızı işaret olan pozlar yaklaşık maliyet cetvelinde bulunanlardır. Bu sütunun görünmesi için Düzen>Etiket>Göster seçeneğinin işaretli olması gerekir.

 İşin Analizleri penceresinde bir ana kitaba bağlı olmayan analizleri (özel analizleri) listelemek için Düzen>Göster>Özel Analizler seçeneği kullanılır.

 clip0680

 Yeni (özel) pozlarınız İşin Birim Fiyatları kitabında Ana Kitaplara Bağlı Olmayan Pozlar adıyla yer alırlar. Bu pozları kurumunuzun adına da bağlayabilirsiniz.

 clip0683

 Bunun için;

 _Bullet İşin Birim Fiyatları'nda pencerenin sağında üstten aşağıya doğru yer alan sekmelerden biri olan Görünüm Ayarları'nı tıklatın.

 _Bullet Kurumunuzun adını ilgili hücreye yazın.

  clip0382

 _Bullet Uygula ile işlemi tamamlayın.

 _Bullet Yeni pozlarınızı işaretleyin.

 _Bullet Düzen>Pozların Bilgilerini Yenile-Değiştir (Seçililerin)>Ait Oldukları Kitap Adı seçeneğini kullanıp, Kurumun Pozları yazısını seçin.

 Düzen>Süzerek Göster ile buradaki pozlar kullanıldıkları yere göre süzülerek listelenebilirler.

 Düzen>Getir>ADS'den Sorgulanacak Analizli Pozları işlemi yapılarak getirilen pozlardan isteklinin analiz vermesini gerektirenler kırmızı olarak yazılmışlardır.

 clip0238        

 Aşırı düşük sorgulama hesabı yapılıyorsa, işlemler tamamlandığında ADS için Verilecek Analizler-Alt Analizleriyle seçeneği ile isteklinin vermesi gerekenler yazdırılır. Bu yazdırma sırasında program, verilecek analizleri ve gerekli alt analizlerini bularak onları ataç ile işaretler.

 clip0528

 Hesapla'ya ek olarak konulan seçenekler kullanılarak bazı işlemler yapılabilir.

 

clip0115

Hesapla: Girdilerin fiyatlarını işin birim fiyatlarından alarak tüm analizleri yeniden hesaplar.

Hesapla (Aktarmasız Analizleri de): Bu dosyadaki analizleri kullanarak pozların aktarmasız analizlerini hesaplar.

Hesapla (Gelişmiş): Girdilerin fiyatlarını kitaplardan alarak ve yıl belirterek tüm analizleri yeniden hesaplar.

Eksik Bilgileri Bul (İncele): Fiyatsız girdileri ve eksik analizleri listeler.

Maliyet Grubu Olmayan Girdiler: Rayiç olarak göründüğü halde bir maliyet grubuna bağlanmamış girdileri listeler. Bu pencerede rayiçleri maliyet grubuna bağlama işlemleri yapılabilir. Ayrıca burada girdilerin özelliği (Analizli/Tesisat/Rayiç) değiştirilebilir.

Analiz Girdilerinin Özellikleri: Bu dosyadaki tüm girdiler listelenir, Analizli/Tesisat/Rayiç olma özelliği değiştirilebilir.

Seçililerin Nakliye Oranlarını Aktar: Seçililerin aktarmasız analizlerinden nakliyeli malzeme oranlarını hesaplayıp bu dosyanın nakliye oranları dosyasına aktarır. (Bu özellik Benim Analiz Kitabım'da işlevsizdir.)

 İstenirse hesaplama işleminden önce clip0234 kutusu işaretlenip aktarmasız analizlerin ve nakliyeli malzeme oranlarının yeniden hesaplanması sağlanabilir. Bu işlem sonunda analiz dosyasındaki pozların yenilenen nakliyeleri, nakliye oranları dosyasına -bu işin nakliye metrajında kullanılmak üzere- kaydedilirler.

 Hesaplama işlemi yapıldıktan sonra pozların aktarmasız analiz girdilerini ve nakliyeye esas malzeme miktarlarını görmek için clip0235 işaretlenmelidir.

 

 _Bullet Yeni Analiz Hazırlamak/Analizi Düzeltmek

 _Bullet Bir Pozun Analizini Yapmak/Düzeltmek

 _Bullet Yaklaşık Maliyetteki Analizli Pozları Getirmek

 _Bullet Aşırı Düşük Sorgulaması'ndan Analizli Pozları Getirmek

 _Bullet Analizli Bir Pozdan Yeni Analizli Poz Oluşturmak

 _Bullet Ana Kitaplardan Analiz Eklemek (Kopyalamak)

 _Bullet Yeni Bir Analiz Hazırlarken Mevcutlardan Yararlanmak

 _Bullet İşin Analizlerini Yeniden Hesaplatmak

 _Bullet İşin Analizlerini Yeniden Hesaplatmak (Gelişmiş)

 _Bullet Rayiç Fiyatını Analiz Penceresinde Değiştirmek

 _Bullet Özel Düzenlemiş Formda (şekilde) Analiz Yazdırmak

 _Bullet Analizleri Belirli Bir Toplam Fiyata Göre Ayarlamak

 _Bullet Tesisat Analizleri (İnşaat analizleri formatında)

 

 Uyarı: Analizlerde yapılan işlemler bittiğinde değişikliklerin tüm dosyaya yansıdığından emin değilseniz Hesapla'yı çalıştırın.