İş'teki Pozlarım ve Kullanıldıkları Yerler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri >

İş'teki Pozlarım ve Kullanıldıkları Yerler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bulunulan iş dosyasının herhangi bir yerinde kullanılan pozlar, burada listelenmiştir.

 Sütunda yazan rakamlar, pozun kaç farklı iş grubunda kullanıldığını gösterir.

 Bu listede pozlar satır olarak gösterilirken, kullanıldığı yerler sütun adı olarak konumlanır. Yine bu listede poz satırlarını boyama (Etiket) özellikleri kullanılabilir.

 Birçok menüde etkin olan poz satırlarını boyama (Etiket) işlemleri burada da yapılabilir. (İşin Birim Fiyatları, Yaklaşık Maliyet Cetveli, Metraj, Tesisat Metrajı, Sözleşmedeki İş Kalemleri, Yeşil Defter,…)

 Poz etiketleme (boyama) kullanılması, zorunlu bir özellik olmayıp herhangi bir kuralı da yoktur. Bu özelliği beğenerek kullananların büyük kısmı boyama özelliğini hatırlatma amacıyla kullanmaktadırlar. Metrajı tamamlanan pozlar, son çalışılan poz, analizine dikkat edilmesi gereken poz, ... gibi çeşitli amaçlarla etiketleme kullanılmaktadır.

 clip0220

 Bulunulan satırı veya seçilen satırları boyamak için istenilen renge ait kutunun tıklatılması yeterlidir.

 clip0221 düğmesinin sağındaki ok tıklatılarak seçenekler listelenebilir.

 clip0223

 Bulunulan satırı veya seçilen satırların renklerini kalıcı olarak boşaltmak için Boşalt kullanılır.

 clip0221 düğmesini tıklatmak renkleri (bir daha tıklatana kadar) gösterir/gizler.

 

 _Bullet Kullanıcının Renklerle Uyarılması (Tutarı Sıfır Olan Pozlar, Aşırı Düşük Sorgusundaki Eksiklikler, ...)