Dosyalarımı İncele ve Onar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İş Dosyaları >

Dosyalarımı İncele ve Onar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

  İş Dosyaları penceresinde kapat düğmesinin sağındaki okla ulaşılan Dosyaların Geldiği Yer seçilirse, listede her bir dosyanın nereden alındığını (burada mı açıldı, eski dosyalardan mı getirildi, getirildiği yerde kod adı neydi?, ...) gösteren sütunu açar veya kapatır.

 clip0895