Belge Şablonlarım

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kütüphane >

Belge Şablonlarım

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Kütüphane > Belge Şablonlarım penceresinde kullanıcının düzenleyebileceği şablonlara ulaşılır.

 Listede istenilen isim üzerinde tıklatılırsa belge Word olarak açılır. Yapılan değişiklikler kaydedilerek çıkılırsa kalıcı olur ve her dosyada kullanılabilir. Formların şablonları *.rtf formatında düzenlenmişlerdir. (Zengin metin biçimi -rich text format-)

 Programın şablon kullanılabilen pencerelerinde ayrı bir Yazdır (Şablondan) seçeneği vardır.

 Düzenlenecek belgenin işin dosyasında mevcut bilgilerden alması gereken alanlar, sola yatık iki çizgi (\ ... \ ) arasında belirtilmişlerdir. Örnek: \ AdsAnaS: Tarif \

 Buradaki AdsAnaS: Tarif ifadesi, yazılım tarafından tanımlanmış alandır. Bu alan bilgisi ilgili rtf belgesine \AdsAnaS: Tarif\ şeklinde yazılarak, programda tanımlı işin adının yazılması sağlanır.

 Anlaşılacağı gibi; sola yatık iki çizgi (\ \) arasındaki metinlerde değişiklik yapılamaz.

 Belirlenmiş bir alanın boş çıkması isteniyorsa sola yatık iki çizgi ( \ \) ve arasındaki metin tümüyle silinmelidir.

 Burada, koyu-açık, font, .. gibi yazı tipi özellikleriyle oynanabilir.

Belge Şablonlarımda Değişiklik Yapmak

 _Bullet Kütüphane > Belge Şablonlarım'ı çalıştırın.

 _Bullet Sağ üstteki seçeneklerden Word veya Excel seçeneğini belirleyin.

 _Bullet Listede istenilen isim üzerinde çift tıklatın veya Düzenle düğmesini tıklatın.

 _Bullet Açılan Word belgesinde değişiklik veya düzeltmenizi yaptıktan sonra kaydedin.

Belge Şablonlarımı İlk Durumuna Getirmek

 _Bullet Kütüphane > Belge Şablonlarım'ı çalıştırın.

 _Bullet Listede istenilen isim üzerine gelin ve Orijinal Formu Getir düğmesini tıklatın.

 _Bullet Gelen uyarıya Evet derseniz, üzerinde bulunduğunuz belgede sizin yaptığınız değişiklikler kaybolur, belge Oskanın verdiği orijinal belge durumuna gelir.

 

 Not 1:        Şablon formların kullanıldığı çıktılar ilgili pencerelerde Düzen düğmesi altında bulunan Yazdır (Şablondan) seçeneği ile elde edilir.

 Not 2:        Burada yer alan belgeler kendi özel belgeleriniz olduğundan yeni sürüme ait yüklemeler sırasında değişmez. Bu yüzden, güncellenmesi gereken belgelerinizi Orijinal Formu Getir düğmesi ile yenilemeniz ve istediğiniz değişiklikleri yeniden yapmanız gerekmektedir.

 Not 3:        Excel şablonları da benzer şekilde düzenlenebilir. Ancak burada <##AdsAnalizYaz##xPoz> örneğine benzer alanla dokunulmaması gerektiğidir.