Nakliye Pozları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Nakliyeler >

Nakliye Pozları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Hakediş iş dosyasında nakliye hesabı gerekiyorsa çimento, demir, ... gibi nakliyelerin tanımlandığı yer Nakliye Pozları menüsüdür.

 Nakliye Pozları menüsüne ulaşıldığında pozların bilgileri görüntülenir.

 N.YF.01'in anlamı 'nakliye yeni fiyatı-1'dir. Eğer N.YF.01 değil de T.YBF.01 veya Nakliye-01 gibi ifadeler kullanmak isterseniz N.YF.01 yazısını Nakliye-01 olarak değiştirin.

 Buradaki clip0278 butonundan yararlanıp, ilk açılışta gelen nakliye listesini İstanbul (Rumeli veya Anadolu) sabit nakliyelerine veya şablon olarak kullanılmak istenen (önceden düzenlenmiş) Benim Kitaplarım'dan biri ile değiştirmek olanaklıdır.

 İş dosyasında nakliyeli poz/pozlar bir kez kullanıldıktan sonra nakliye şablonu değiştirilmemelidir. Nakliye şablonu değiştirilmek zorunda kalınırsa kullanılan pozlar ana kitaplardan yeniden eklenmelidir.

 

 _Bullet İmalatlardaki Nakliye Oranlarının Girilmesi

 

 Not: Bu menü sadece Teklif Birim Fiyatlı İş ile Anahtar Teslimi Götürü Bedelli İş'in Yapılan İşler clip0359 seçeneğinde ve Otomasyon Seçenekleri'nde Nakliye Hesabı Yapılsın kutusu işaretlenmişse görünür.