Yeşil Defter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri >

Yeşil Defter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Listelenmiş pozlardan her birinin ayrıntısı alttaki pencerededir. Bu pencereye her girişte -varsa- önceki hakedişin yeşil defter miktarları yenilenir.

 _Bullet Yeşil Defter Girişi sekmesinde iş grubunun doğru olmasına dikkat edin. Değilse çalışacağınız iş grubuna gelin.

 _Bullet clip0018 ile gelen pencereden pozları seçin.        

 _Bullet Bu listede, Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde yer alan ve tutarı sıfırdan farklı olan iş kalemleri görüntülenir. Anlaşılacağı gibi kullanılacak bir poz, mutlaka önce Sözleşmedeki İş Miktarları dosyasına kaydedilmiş olmalıdır.

 _Bullet Pencerede poz no'nun ilk iki-üç karakterini yazarak pozunuza ya da çok yakınına ulaşın.

 _Bullet Pozların üzerinde çift tıklatarak veya Enter ile çalışma sayfasına ekleyin.

 _Bullet Pozlar çalışılacak alana seçilerek de gönderilebilir. Bunun için işaretlenen pozların fare ile diğer alana sürüklenip bırakılması veya Seçili Pozları Gönder düğmesinin tıklatılması gerekir.

 _Bullet Miktar girmek istediğiniz poz üzerinde durup clip0062 düğmesine tıklatın.

 _Bullet Açıklama ve miktar girerek diğer poza geçin.

 clip0364

 _Bullet Bu gruptaki girişleriniz bittiğinde pencereyi kapatın ve sonra -varsa- diğer iş grupları için de benzer işlemleri yapın.

 _Bullet Düzen>Poz Sil işleminin önceki hakedişte miktar girilmiş pozları silemediğine dikkat edin. Bu tür pozların silinebilmesi için ilk kullanıldığı hakedişe ulaşılıp silinmesi, sırasıyla son hakedişe gelinmesi gerektiği açıktır.

 _Bullet Bir pozun tüm iş gruplarındaki miktarlarını görebilmek için Düzen>Pozun Bulunduğu İş Grupları seçeneğini tıklatın.

 _Bullet Bugüne kadar yapılan iş kalemlerinin tüm iş gruplarındaki miktarlarını toplu olarak görebilmek için Düzen>Pozun Bulunduğu İş Grupları seçeneğini tıklatın.

 

 _Bullet Bir Pozun Bulunduğu İş Gruplarını Görmek        

 _Bullet Tüm İş Gruplarındaki Pozlar ve Miktarları        

 _Bullet ATGB İşlerde Tamamlanan İmalatları Toplu Olarak Girmek        

 _Bullet ATGB İşlerde Seçilen İmalatlara Gerçekleşme Yüzdesi Uygulamak

 _Bullet Yeşil Defterde Bir Poza Miktar Girmek

 _Bullet Yeşil Defterde Bir Poza Toplam Miktarı Girmek

 _Bullet Poz Eklemek

 _Bullet İş Artışı Onayından Sonra Hakediş Düzenlemek

 _Bullet Yeşil Defterde Araya Satır Eklemek

 _Bullet Yeşil Defter Getirmek (Kopyalamak)

 _Bullet Yeşil Defter Kapağını Hazırlamak

 _Bullet Yeşil Defteri Yazdırmak

 _Bullet Yeşil Defteri İmzalayanlar

 _Bullet Yeşil Deftere İhzarat Miktarlarını Girmek

 

 Not :

 Bu menü (Yeşil Defter menüsü) sadece Teklif Birim Fiyatlı İş ve Anahtar Teslimi Götürü Bedelli İş'in Yapılan İşler clip0359 seçeneğinde görünür.